Aktualności firm stowarzyszonych

SACROEXPO - Największe targi B2B branży sakralnej

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: small;">W dniach 11-13 czerwca w Targach Kielce odbędzie się XIX Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO. </span></span></p>

>

To niezwykłe wydarzenie ł?cz?ce strefę biznesu, kultury i sacrum, prezentuj?ce osi?gnięcia w dziedzinie sztuki sakralnej i budownictwa kościelnego w Polsce i w Europie. Wystawa jest również wyj?tkow? okazj? do spotkania się przedstawicieli firm specjalizuj?cych się w budownictwie, architekturze wnętrz i krajobrazu, rewitalizacji obiektów sakralnych a także firm działaj?cych w branży instalacji alarmowych, nagłaśniaj?cych oraz monitoringu i ochrony obiektów. Ubiegłoroczna edycja zgromadziła ponad 280 wystawców z 13 krajów całego świata: Polski, Stanów Zjednoczonych, Słowenii, Ukrainy, Węgier, Włoch, Hiszpanii, Rosji, Niemiec, Macedonii, Grecji, Portugalii i Słowacji. Ekspozycję prezentowan? na 16  000 metrach kwadratowych obejrzało blisko 5000 zwiedzaj?cych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!