Analizy i badania

Ryzyko podwyższonej zmienności kursu złotego w piątek

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4061 (umocnienie złotego o 0,3%).</p>

>

W poniedziałek rano złoty zyskiwał na wartości wraz z innymi walutami rynków wschodz?cych w kierunku czego oddziaływał nieznacznie wyższy od oczekiwań odczyt indeksu Caixin PMI dla chińskiego przetwórstwa. W dalszej części tygodnia złoty znajdował się w łagodnym trendzie deprecjacyjnym zwi?zanym ze zwiększeniem światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej wzrostem indeksu VIX. W kierunku osłabienia złotego oddziaływał również środowy nieznacznie wyższy od konsensusu rynkowego odczyt ADP w USA, który zasygnalizował, że pi?tkowe, oficjalne dane też mog? być wyższe od oczekiwań. Pi?tkowe mieszane dane z amerykańskiego rynku pracy miały ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty.

W tym tygodniu większość publikacji danych makroekonomicznych będzie miała miejsce w pi?tek dlatego oczekujemy w tym dniu podwyższonej zmienności złotego. W kierunku jego umocnienia oddziaływać będzie krajowy odczyt salda na rachunku obrotów bież?cych, podczas gdy przeciwny wpływ będzie miał opublikowany w tym samym czasie wstępny odczyt inflacji w Polsce. Sumaryczny wpływ danych z USA (wstępny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan oraz sprzedaż detaliczna) oraz szacunków PKB w strefie euro i Polsce na kurs polskiej waluty będzie naszym zdaniem neutralny. W środę i czwartek w kierunku umocnienia złotego mog? oddziaływać wypowiedzi szefowej FED J. Yellen przez Kongresem, które najprawdopodobniej zasygnalizuj? zmianę nastawiania Rezerwy Federalnej na bardziej gołębie. W tym tygodniu w Chinach trwaj? obchody Nowego Roku Księżycowego, co ograniczy aktywność chińskich inwestorów.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!