Analizy i badania

Rynek ofert pierwotnych w Warszawie: słaby początek roku, ale prognozy na kolejne kwartały są obiecujące

<p style="text-align: justify;" align="justify"><strong>Wartość ofert pierwotnych (Initial Public Offering – IPO) w Europie w pierwszym kwartale 2017 roku wyniosła 4,5 mld euro – to wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. (3,5 mld euro) – wynika z najnowszego raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez firmę doradczą PwC. Nieznacznie wzrosła również liczba debiutów (53 spółki). Na giełdzie w Warszawie w minionym kwartale odnotowano zaledwie 2 oferty – obie na rynku NewConnect.</strong></p>

>

W pierwszym kwartale 2017 roku w Polsce miały miejsce tylko dwa giełdowe debiuty, oba na alternatywnym rynku giełdowym – NewConnect. Ł?czna wartość obu emisji wyniosła niespełna 6 mln zł - za większość tej kwoty odpowiadał debiut producenta maszyn Kofama Koźle, który wyniósł 5,8 mln zł. Drug? ofert? było IPO Money Makers TFI. Liczba debiutuj?cych spółek w pierwszym kwartale 2017 roku była niższa niż w porównywalnym okresie 2016 roku, w którym miało miejsce 5 IPO (4 na NewConnect, oraz 1 na GPW). Niska aktywność na rynku pierwotnym w Polsce w tym kwartale może wynikać z tego, że duża liczba przedsiębiorstw planuje debiuty w kolejnych kwartałach.  

Aktywność na rynku ofert pierwotnych w Warszawie była rekordowo niska, w pierwszym kwartale 2017 r. nie zaobserwowaliśmy żadnej oferty pierwotnej na rynku głównym, pomimo poprawiaj?cej się koniunktury giełdowej. Wielu emitentów poświęciło pierwsze miesi?ce 2017 r. na przygotowanie prospektów emisyjnych oraz danych finansowych obejmuj?cych rok 2016. St?d też niezmiernie ważne dla warszawskiego rynku będ? kolejne miesi?ce – przeprowadzone w ostatnich tygodniach oferty Griffin Premium RE oraz Dino stanowi? dobry prognostyk dla kolejnych IPO w Warszawie. Popyt towarzysz?cy pierwszym tegorocznym ofertom na rynku głównym, a także zaobserwowany w I kwartale powrót na giełdę inwestorów indywidualnych świadcz? o tym, że rynek niecierpliwie oczekuje kolejnych emitentów i dobrze przygotowanych IPO spółek z różnych sektorów" mówi Bartosz Margol, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.  

Podsumowanie europejskiego rynku IPO w 2016 r.  

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, ł?czna wartość pozyskanych środków wzrosła w minionym kwartale (względem pierwszego kwartału 2016 r.) o 1 mld euro – osi?gaj?c wartość 4,5 mld euro, natomiast liczba debiutów wyniosła 53. Największymi ofertami w 2016 roku okazały się IPO Prosegur Cash w Hiszpanii (750 mln euro). Na drugim miejscu uplasowała się oferta spółki Neinor Homes SAU, również w Hiszpanii (709 mln euro). Trzecie miejsce pod względem wartości IPO zajęła spółka BioPharma Credit plc (705 mln euro, giełda w Londynie).  

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2013 roku  

Podczas gdy pierwszemu kwartałowi 2016 r. towarzyszyła polityczna niepewność oraz niepokój zwi?zany z globalnym wzrostem ekonomicznym, warunki w tym roku były bardziej dogodne dla przeprowadzenia debiutu giełdowego. Mimo rozpoczęcia procedury Brexit przez Wielk? Brytanię czy wyborów w Holandii, indeks zmienności rynkowej VSTOXX50 pozostawał na niskim poziomie przez pierwsze trzy miesi?ce bież?cego roku. W poł?czeniu z niskimi stopami procentowymi, zachęciło to inwestorów do selekcji i udziału w ofertach spółek z dobrze przygotowanym equity story. W rezultacie, w Europie można zaobserwować zdrowy napływ giełdowych debiutantów” – podsumowuje Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

O raporcie IPO Watch Europe  

Bież?ca i poprzednie edycje IPO Watch Europe s? dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne s? również podsumowania roczne za lata 2004-2016.  

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (wł?czaj?c w to giełdy w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Turcji i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwsz? ofertę publiczn? oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku i został sporz?dzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, s? doł?czone do niniejszej informacji prasowej.

***  

Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 223 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość usług w zakresie doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego i prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a także Centrum Kompetencyjne w Gdańsku oraz dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu. Spółki PwC w Polsce zatrudniaj? ponad 3 500 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.  

Aplikacja mobilna PwC Espresso do pobrania na stronie www.pwc.pl/espresso.

Subskrypcja publikacji PwC na stronie www.pwc.pl/pl/forms/form-subskrypcje.html.  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!