Analizy i badania

RPP może osłabić złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,2428 (umocnienie złotego o 0,1%).</p>

>

W ubiegłym tygodniu, mimo bogatego kalendarza wydarzeń makroekonomicznych (patrz powyżej), kurs złotego był relatywnie stabilny kształtuj?c się w przedziale 4,23-4,25 za euro. W zeszłym tygodniu polska waluta najsilniej zyskiwała względem funta (umocnienie złotego o 0,6%). Mimo decyzji Banku Anglii o podwyżce stóp procentowych o 25 pb doszło bowiem do wzrostu kursu EURGBP, co przy stabilnym kursie złotego względem euro doprowadziło do jego aprecjacji polskiej waluty względem funta.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla złotego będzie posiedzenie RPP. Uważamy, że treść komunikatu po posiedzeniu Rady, wyniki projekcji inflacji oraz wypowiedzi prezesa NBP podczas konferencji prasowej przyczyni? się do lekkiego osłabienia kursu polskiej waluty. Dane z USA (indeks Uniwersytetu Michigan) oraz Chin (bilans handlowy) nie będ? miały istotnego wpływu na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!