Podsumowanie wydarzeń

Rozmowy o CSR na spotkaniu France Alumni Pologne

<p style="text-align: justify;"><strong>Około 100 osób, partnerów oraz członków France Alumni Pologne</strong>, jak również studentów z SGH, wzięło udział w spotkaniu na temat: „Społeczna odpowiedzialność biznesu: „Jakie wyzwania dla przedsiębiorców w Polsce?”, które odbyło się 8 marca 2017 r. w Barze Wyborowa Pernod Ricard w Warszawie.</p>

>

Po powitaniu przez Pana Erica Benoist, Dyrektora generalnego Wyborowa Pernod Ricard, Pana Pierre Lévy, Ambasadora Francji w Polsce oraz Stanislasa Pierret, Radcy ds. współpracy kulturalnej i Dyrektora Instytutu Francuskiego w Polsce, uczestnicy spotkania wzięli udział w prezentacjach wygłoszonych przez zaproszonych prelegentów, na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Po pierwszej części spotkania, przedstawicie firmy Wyborowa Pernod Ricard zorganizowali dla gości wieczoru poczęstunek.

Prezentacja Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCI France Pologne) poprowadzona przez Pana Mariusza Kielicha dokonała oceny inwestycji i głównych działań podejmowanych przez firmy francuskie w Polsce w ramach koncepcji społecznej odowiedzialności biznesu. Francusko-Polska Izba Gospodarcza przeprowadziła niedawno badanie  ?CSR w praktyce–barometr CCIFP ?  (https://ccifp.pl/csr-w-praktyce-barometr-ccifp-na-czerwcowym-rendez-vous-biznesu/).

Pani Katarzyna Groszek, Communication Manager Wyborowa Pernod Ricard oraz Pan Maciej Starosolski, Absolut Brand Ambassador zaprezentowali politykę działań firmy w ramach strategii CSR podkreślaj?c w szczególności zaangażowanie na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji. Na zakończenie Pani Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, dyrektor Departamentu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu BGŻ BNP Paribas, przedstawiła strategię CSR oraz główne działania prowadzone przez Fundację BGŻ BNP Parisbas na rzecz inwestycji społecznie odpowiedzialnych.

Podczas tego wieczoru odbyło się losowanie wizytówek, zorganizowane przez Instytut Francuski w Polsce oraz firmę Wyborowa Pernod Ricard, które ufundowały dwie nagrody.

Podczas koktajlu uczestnicy mogli prowadzić interesuj?ce dyskusje, w prestiżowym miejscu z niezwykłym widokiem na Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!