Aktualności firm stowarzyszonych

RHTLaw Taylor Wessing Singapur ogłasza fuzję z wietnamską firmą prawniczą PBC PARTNERS

<p style="text-align: justify;">RHTLaw Taylor Wessing Singapur ogłosił niedawno inaugurację RHTLaw Taylor Wessing w Wietnamie poprzez połączenie z PBC Partners &amp;i RHTLaw. Współpraca pomiędzy obiema firmami rozpoczęła się już w roku 2014. Teraz mają one okazję do pogłębienia integracji, w celu zaoferowania klientom zharmonizowanych usług transgranicznych.</p>

>

RHTLaw Taylor Wessing Wietnam będzie obecna w całej Ho Chi Minh City i Hanoi z 25 prawnikami pokrywaj?cymi zapotrzebowanie na pełny zakres usług we wszystkich dziedzinach prawa, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicznych, fuzji i przejęć, nieruchomości, energetyki, opieki zdrowotnej, budownictwa, bankowości oraz finansów, handlu międzynarodowego, telekomunikacji, podatków, zatrudnienia i rozwi?zywania sporów.  

Fuzja integruje się ze strategi? firmy zwi?zan? z ekspansj? w Azji poprzez sieć ASEAN +. Wietnam jest jednym z najszybciej rozwijaj?cych się rynków wschodz?cych na świecie i jest gotowy do odegrania ważnej roli w gospodarce ASEAN. Oprócz znacznych możliwości biznesowych występuj?cych w Wietnamie, kraj służy również jako brama do regionu Indochin, jest potencjalnym otwarciem drogi dla Taylor Wessing do oferowania klientom usług na obiecuj?cych rynkach Laosu, Kambodży i Myanmaru.  

RHT Law Singapur doł?czył do Taylor Wessing w 2012 roku, by stać się RHT Law Taylor Wessing. Od tego czasu firma utworzyła kilka sojuszy z renomowanymi kancelariami prawnymi w krajach takich jak Indonezja, Korea, Wietnam i innych. Razem tworz? one sieć Taylor Wessing ASEAN +, której celem jest wspieranie krajowych i międzynarodowych klientów w bogatym w możliwości regionie ASEAN i poza nim.

***

Kontakt dla mediów:  

Aleksandra Ladachowska
Agencja INFINITY, Warszawa
Tel.: + 48 793 41 00 08, E-Mail: ola@agencja-infinity.pl  

O Taylor Wessing:  

Taylor Wessing jest wiod?c?, międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych przedsiębiorstwom działaj?cym w najbardziej dynamicznych branżach na świecie. Wraz z prawie 1200 prawnikami w 28 lokalizacjach w Europie, na Środkowym Wschodzie oraz w Azji oferujemy przedsiębiorstwom z całego świata zintegrowane doradztwo prawne we wszystkich sprawach z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa gospodarczego ze szczególnym naciskiem na takie dziedziny jak: prawo spółek, finansowanie, prawo nieruchomości, prawna ochrona działalności gospodarczej, maj?tek prywatny. Taylor Wessing dysponuje ponadto długoletnim doświadczeniem z zakresu doradztwa dla przedsiębiorców w Ameryce Północnej, Brazylii oraz w Indiach.  

Koncentrujemy się na technologiach przyszłości: Technology, Media & Telecoms,  Life Sciences & Healthcare, Real Estate & Infrastructure, Energy & Environment sowie Financial Institutions & Services.    

www.taylorwessing.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!