Aktualności firm stowarzyszonych

Renault i Ticket for Change zapraszają do składania projektów

<p style="text-align: justify;">Renault wspólnie z Ticket for Change wspierają inicjatywy społeczne w zakresie zrównoważonego transportu. Grupa Renault i Ticket for Change zapraszają do składania projektów w dziedzinie zrównoważonego transportu. Projekty można składać do 2 kwietnia br. Wyłonieni autorzy projektów będą korzystać z opracowanego przez Ticket for Change programu oraz indywidualnego wsparcia ze strony ekspertów Grupy Renault. Najbardziej zaawansowane projekty będą mogły zostać zgłoszone do komisji inwestycyjnej Mobiliz Invest.</p>

>

Do 2 kwietnia 2017 roku Grupa Renault i Ticket for Change kieruj? swoj? uwagę w stronę przyszłych przedsiębiorców, którzy pragn? zrealizować projekty zwi?zane z transportem i przyczynić się do rozwi?zywania problemów społecznych we Francji.

Wybrani kandydaci otrzymaj? sześciomiesięczne wsparcie ze strony Ticket for Change i będ? uczestniczyli w Ścieżce dla Przedsiębiorców w celu stworzenia społecznego start-upu. W tym okresie będ? także korzystać ze spersonalizowanego wsparcia ekspertów z Grupy Renault.

Najbardziej zaawansowane projekty będ? mogły zostać zaprezentowane komisji inwestycyjnej Mobiliz Invest i będ? miały szansę na dofinansowanie przez Grupę Renault.

Więcej informacji: http://www.ticketforchange.org/parcours-entrepreneur/

RENAULT MOBILIZ: W KIERUNKU ROZWIĄZAŃ OPEN INNOVATION SKIEROWANYCH DO PRZEDSIĘBIORCÓW SPOŁECZNYCH

Grupa Renault jest partnerem Ticket for Change na płaszczyźnie zrównoważonego transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inicjatywa ta wpisuje się w innowacyjn? politykę Grupy dotycz?c? nowych rozwi?zań w szeroko rozumianej dziedzinie transportu, maj?cych silne oddziaływanie społeczne i dostępnych dla jak najszerszego grona interesariuszy społecznych.

Rozwijanie przedsiębiorczości społecznej w zakresie zrównoważonego transportu jest także celem programu Renault Mobiliz. Jego dyrektor, François Rouvier wyjaśnia: Od samego pocz?tku wspieramy Ticket for Change, ponieważ jest to kompleksowy program, przeznaczony dla tych, którzy chc? zmienić świat, aby mogli wywierać wpływ na budowę bardziej solidarnego społeczeństwa. Partnerstwo to opiera się na wspólnych wartościach i innowacyjność w służbie człowiekowi.  

Więcej informacji o programie Renault Mobiliz:

https://group.renault.com/engagements/mobilite/le-programme-renault-mobiliz/

GRUPA RENAULT I TICKET FOR CHANGE – AMBITNE PARTNERSTWO

Grupa Renault od 2014 roku jest partnerem i założycielem start-upu społecznego Ticket for Change. Wspólnym celem jest zaktywizowanie indywidualnych talentów w zakresie przedsiębiorczości służ?cej istotnym zmianom społecznym.

Dla Matthieu Dardaillona, inicjatora i współzałożyciela projektu, to wsparcie jest bezcenne: W ci?gu trzech lat udało nam się zbudować prawdziw? więź zaufania i wymiany doświadczeń. Dzisiaj naszym wspólnym celem jest stworzenie „fabryki” przedsiębiorców społecznych, działaj?cych w dziedzinie zrównoważonego transportu. Jesteśmy przekonani, że przedsiębiorcy zaangażowani w ten projekt mog? przyczyniać się do rozwi?zywania na szerok? skalę problemów takich jak dostęp do środków transportu dla wszystkich lub integracja społeczna osób mieszkaj?cych zbyt daleko od miejsca zatrudnienia. Jesteśmy dumni, że w tej misji mamy aktywne wsparcie ze strony tak dużej Grupy jak Renault.

***

Grupa Renault

Międzynarodowy koncern Renault, produkuj?cy samochody od 1898 roku, sprzedał w 2016 roku blisko 3,2 mln pojazdów w 127 krajach. Grupa zatrudnia obecnie ponad 120 tys. pracowników i posiada 36 zakładów i 12 700 punktów sprzedaży na całym świecie. Aby stawić czoła wielkim wyzwaniom technologicznym przyszłości i kontynuować strategię rentownego wzrostu, Grupa opiera się na rozwoju na rynkach pozaeuropejskich i wzajemnie dopełniaj?cych się markach (Renault, Dacia i Renault Samsung Motors), produkcji samochodów elektrycznych oraz aliansie z Nissanem. Jest również silnie zaangażowana w e-Formułę i Formułę 1. Sport motoryzacyjny jest dla Renault czynnikiem przyspieszaj?cym wprowadzanie innowacji, a także buduj?cym wizerunek i popularność marki.

KONTAKTY:

GRUPA RENAULT
Alejandra Kaufman
alejandra.kaufman(@)renault.com
+ 33 1 76 89 78 78

Renault Presse, + 33 1 76 84 63 36

Strony internetowe: www.media.renault.com - www.groupe.renault.com

Śledź nas na: @Groupe_Renault  

Ticket for Change

Adèle Galey
adele(@)ticketforchange.org
Renault Presse
Tél.: + 331 76 84 63 36

renault.media(@)renault.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!