Analizy i badania

Rekordowa aktywność na rynku IPO w Europie

<p style="text-align: left;" align="center"><span style="color: #000000;">Wartość IPO przeprowadzonych w pierwszej połowie tego roku już w tej chwili przewyższa całoroczne wyniki osiągane w latach 2008-2013 – od stycznia br. miały miejsce 213 IPO o łącznej wartości 33,7 mld euro. </span></p> <p style="text-align: left;" align="center"><span style="color: #000000;">Miniony kwartał przyniósł największą aktywność na rynku IPO od 2007 r. w porównaniu z wynikami w analogicznych miesiącach. Łącznie od kwietnia do czerwca 2014 r. miały miejsce 145 oferty o wartości 22,3 mld euro.</span></p> <p style="text-align: left;" align="center"> <span style="color: #000000;">Choć trzeci kwartał charakteryzuje się zazwyczaj mniejszą aktywnością na rynku IPO, w tym roku spodziewamy się pomyślnego zakończenia ofert o łącznej wartości przekraczającej 12 mld euro.</span></p>

>

Jak wynika z najnowszego kwartalnego raportu IPO Watch Europe przygotowanego przez firmę doradcz? PwC, w drugim kwartale 2014 r. w Europie odnotowano 145 IPO o ł?cznej wartości 22,3 mld euro, czyli dwukrotnie więcej w ujęciu wartościowym niż w pierwszym kwartale bież?cego roku i  czterokrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

  W ostatnim kwartale największ? aktywności? cechowała się tradycyjnie giełda w Londynie, gdzie miały miejsce 54 IPO o ł?cznej wartości 9,9 mld euro. Ożywienie zauważalne było również na rynkach Europy kontynentalnej, gdzie odnotowano 91 ofert o ł?cznej wartości 12,4 mld euro (w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 51 IPO o ł?cznej wartości 2,7 mld euro). W porównaniu z wcześniejszymi kwartałami, oferty były bardziej równomiernie rozłożone pomiędzy giełdami w Europie – w ostatnich trzech miesi?cach aż sześć rynków mogło pochwalić się ofertami o ł?cznej wartości przekraczaj?cej miliard euro.

Informacje o PwC

PwC to firma działaj?ca w 158 krajach, zatrudniaj?ca ponad 180 tysięcy osób. Dzięki takiej różnorodności doświadczeń i szerokiej bazie wiedzy, jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom sprostać wszelkim wyzwaniom biznesowym. Dostarczamy wysokiej jakości rozwi?zania odpowiadaj?ce na problemy naszych klientów z zakresu prawno-podatkowego, biznesowego i audytorskiego. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.pwc.pl.

Nazwa „PwC” odnosi się do firm wchodz?cych w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!