Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych, jednak ich działania obejmują również wiele innych kwestii. Nowe wydanie globalnej publikacji KPMG EMA Financial Services Risk & Regulatory Insight Centre pt. „Horizons” omawia aktualne aspekty regulacyjne istotne dla sektora usług finansowych w tym m.in. nowy pakiet UE dotyczący finansów cyfrowych, plan działania na rzecz wzmacniania Unii Rynków Kapitałowych oraz przegląd dyrektywy MiFID II.

Szybka reakcja Europejskiego Banku Centralnego i organów regulacyjnych umożliwiła skuteczne wsparcie banków i ich klientów w czasie pandemii COVID-19. Przed organami regulacyjnymi stoi obecnie niezwykle trudne wyzwanie, gdyż każda ich decyzja może bezpośrednio wesprzeć lub utrudnić ożywienie gospodarcze tym bardziej, że agenda ostrożnościowa stopniowo rozszerza się na takie obszary, jak ryzyko związane z klimatem i odporność na zagrożenia cyfrowe.

Dla sektora bankowego pandemia była czysto zewnętrznym wstrząsem, a banki w znacznym stopniu przyczyniły się do wsparcia reakcji kryzysowych w całej strefie euro. Organy nadzoru finansowego zareagowały bardzo szybko wykorzystując bufory bezpieczeństwa i przyznając ulgi kapitałowe. Należy jednak pamiętać, że te bufory bezpieczeństwa będą musiały zostać odbudowane. Aktualnym wyzwaniem stojącym przed bankami będzie zatem zachowanie równowagi pomiędzy potrzebą udzielania dalszego wsparcia, a obawami o własną rentowność – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO w KPMG w Polsce.

Skutki COVID-19 banki będą odczuwały przez długi czas. Nadal pozostaje ryzyko wystąpienia negatywnych scenariuszy, które będą wymagały dalszego wsparcia. Kwestie te mają nie tylko charakter cykliczny, ale również strukturalny. 

Wzrośnie liczba kredytów niepracujących, przy czym powszechnie oczekuje się, że poziom rezerw kredytowych osiągnie swój szczyt w IV kwartale 2020 i I kwartale 2021 roku. Przejściowe ulgi w ujmowaniu pełnego wzrostu strat oczekiwanych zgodnie z MSSF 9 w rachunku adekwatności kapitałowej wygasną, co może prowadzić do istotnego zmniejszenia pozycji kapitałowych. Będzie to miało wpływ zarówno na wskaźniki adekwatności kapitałowej, jak również wskaźnik dźwigni oraz wartość aktywów ważonych ryzykiem, co w rezultacie, bez dalszych propozycji legislacyjnych, doprowadzi do nadmiernej procykliczności wskaźników regulacyjnych. W kontekście rynku polskiego, mając dodatkowo na uwadze nałożone na banki obciążenia fiskalne, istotny sektorowo potencjalny wpływ wyroków TSUE, jak również historyczną praktykę wymagania przez nadzorców wysokich buforów kapitałowych, długofalowy wpływ pandemii może być bardzo dotkliwy. Organy regulacyjne będą musiały zaoferować przemyślane rozwiązania, aby to tym zarządzić – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner w Dziale Usług Doradczych dla Sektora Finansowego w KPMG w Polsce. 

Pełna wersja publikacji KPMG EMA Financial Services Risk & Regulatory Insight Centre pt „Horizons” dostępna jest na stronie internetowej kpmg.pl.

***

O KPMG:            

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 147 krajach i zatrudnia ponad 219 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

Kontakt dla mediów: 

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

Nie przegap żadnej aktualizacji od @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!