Analizy i badania

Regionalne rynki biurowe nadal z dużym potencjałem

<p style="text-align: justify;"><strong>Według najnowszego raportu BNP Paribas Real Estate Poland <em>At a Glance. Rynek Powierzchni Biurowych w Polsce IV kw. 2015</em>, podsumowującego sytuację na rynku powierzchni biurowych w 7 największych aglomeracjach oraz 9 miastach rozwojowych, potencjał tego sektora nadal rośnie. Całkowity wolumen transakcji sfinalizowanych w ubiegłym roku osiągnął najwyższy w historii poziom 1,3 mld euro i stanowił więcej niż połowę </strong><strong>– 55% </strong><strong>– łącznego kapitału zainwestowanego w ten segment rynku. Autorzy raportu podkreślają, że po raz pierwszy łączna wartość transakcji na rynkach regionalnych była wyższa niż Warszawie.</strong></p>

>

"Magnesem dla inwestorów poszukuj?cych okazji inwestycyjnych poza stolic?, oprócz odpowiedniej jakości dobrze skomercjalizowanych biurowców, s? również stabilne stawki czynszów i dobre perspektywy dla sektora usług wspólnych oraz badań i rozwoju. Spore zaangażowanie inwestorów w ten segment rynku i niesłabn?cy popyt najemców w perspektywie najbliższych kwartałów może oznaczać dalsz? kompresję stóp kapitalizacji, które obecnie za najlepsze projekty oscyluj? w granicach 6,5 - 7,0%." – podkreśla Anna Staniszewska, Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej, BNP Paribas Real Estate Poland.

Na pozycji lidera pod względem zasobów i popytu na biura pozostaje Kraków. Biurowy rynek stolicy małopolski, z dostępn? nowoczesn? powierzchni? szacowan? na 766 tys. mkw., stanowił prawie jedn? czwart? (24%) całkowitej podaży w głównych miastach regionalnych. Za Krakowem uplasował się Wrocław (618,5 tys. mkw.) z 19-procentowym oraz Trójmiasto (567 tys. mkw.) z 18-procentowym udziałem w rynku. Według prognoz autorów raportu, pozycja wspomnianej trójki – przede wszystkim za spraw? projektów o ł?cznej powierzchni ok. 565 tys. mkw., których budowę zaplanowano do końca 2017 roku – będzie się umacniać.

Z raportu BNP Paribas Real Estate Poland wynika, że rynki rozwojowe skoncentrowane wokół mniejszych miast regionalnych, z ł?cznym wolumenem powierzchni szacowanym na poziomie 467 tys mkw., nadal wyróżniaj? się znacznie niższymi kosztami prowadzenia działalności, dostępnym kapitałem ludzkim i przede wszystkim znacz?co niższymi stawkami czynszu.

W wszystkich analizowanych miastach regionalnych poza stolic? poziom powierzchni biurowych w budowie, które zostan? ukończone do 2017 roku, osi?gnie rekordow? wartość ł?cznie 650-700 tys. m kw., czyli więcej niż w Warszawie. Przyczyni się do wzrostu poziomu pustostanów w perspektywie krótko i średnioterminowej. Poziom wynajęcia projektów w budowie w głównych aglomeracjach waha się od 7,3% w Szczecinie do 41,6% w Krakowie.

"Dynamiczny przyrost podaży nowych biur na omawianych rynkach może poci?gn?ć za sob? wzrost liczby pustostanów. Część deweloperów chc?c unikn?ć tego ryzyka decyduje się na realizację inwestycji w modelu „build to suit”, których cech? charakterystyczn? jest dostosowywanie projektów do potrzeb konkretnych najemców, a także rozpoczęcie budowy dopiero po częściowym wynajmie powierzchni "– komentuje Małgorzata Fibakiewicz, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych, BNP Paribas Real Estate Poland.

Eksperci BNP Paribas Real Estate Poland przewiduj?, że zwiększenie podaży nowych powierzchni i rosn?ca stopa pustostanów będ? wywierać presję na wysokość stawek czynszów, powoduj?c tym samym korzystniejsze warunki najmu. Trend ten będzie zauważalny przede wszystkim w przypadku powierzchni o średnim i niższym standardzie. Szacuje się, że najemcy zainteresowani długoterminowymi umowami mog? liczyć na 10-15% niższe stawki. W przypadku najlepszych projektów biurowych nowe zasoby w krótkim okresie nie wpłyn? w znacz?cy sposób na poziom czynszów.

RYNEK BIUROWY W POLSCE >>>

Do pobrania

Download aag_reg_office_market_poland_2015_h2_pl.pdf  (PDF • 6 MB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!