Aktualności firm stowarzyszonych

Radca prawny Agata Jurek-Zbrojska nominowana na stanowisko Counsela w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej Hogan Lovells

<p style="text-align: justify;">Z dniem 1 stycznia 2016 r. radca prawny Agata Jurek-Zbrojska z warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii Hogan Lovells awansowała na stanowisko Counsela. <br /><br /></p>

>

Mecenas Agata Jurek-Zbrojska specjalizuje się w obsłudze transakcji na rynku nieruchomości. Posiada doświadczenie w obsłudze transakcji dotycz?cych nieruchomości komercyjnych, jak również ich finansowaniu, w tym leasingu. Doradzała wielokrotnie przy umowach dotycz?cych nabywania oraz zarz?dzania projektami deweloperskimi, jak również ich komercjalizacji w tym negocjowała umowy najmu głównie dotycz?ce powierzchni biurowych i handlowych. Agata Jurek-Zbrojska pracowała ponadto, jako doradca w procesie strukturyzowania transakcji i przygotowywania umów joint venture. Jej doświadczenie obejmuje sprawy zwi?zane z procesem budowlanym w tym przygotowywanie oraz negocjowanie umów o zarz?dzanie procesem budowlanym, kontraktów budowlanych, umów z architektem oraz doradztwo przy procesach administracyjnych.

Radca prawny Agata Jurek-Zbrojska doradza deweloperom, bankom, instytucjom finansowym oraz funduszom inwestycyjnym. Poza szerokim doświadczeniem, jako specjalistka w zakresie nieruchomości posiada również bogate doświadczenie w doradztwie przy projektach z zakresu energii odnawialnej dotycz?cych w szczególności opracowywania struktury transakcji joint venture oraz przygotowywania zwi?zanych z tym umów, jak również umów o budowę i dotycz?cych sprzedaży farm wiatrowych.

Agata Jurek-Zbrojska jest absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz posiada tytuł magistra ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończyła również studia doktoranckie. Ponadto prowadzi badania do doktoratu w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości SGH dotycz?ce zarz?dzania strategicznego projektami rewitalizacyjnymi. Agata Jurek-Zbrojska prowadziła również wykłady na studiach podyplomowych dla zarz?dców i pośredników obrotu nieruchomościami.

Agata Jurek-Zbrojska ukończyła aplikację s?dow? i jest radc? prawnym. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa nieruchomości, które ukazały się min w „Eurobuild”, „Pulsie Biznesu” oraz „Warsaw Voice”.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!