Analizy i badania

Publikacje indeksów PMI z Europy i Chin mogą umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,1825 (osłabienie PLN o 0,1%). W poniedziałek złoty umacniał się odrabiając straty po niskim otwarciu w reakcji na zaostrzenie sytuacji na Ukrainie. We wtorek, wraz ze wzrostem awersji do ryzyka wśród inwestorów spowodowanym sytuacją na Wschodzie, złoty ponownie się osłabił.</p>

>

Środowe, lepsze od oczekiwań dane z Chin nie zdołały odwrócić tego trendu i polska waluta w dalszym ci?gu traciła na wartości. W czwartek, wraz ze względn? stabilizacj? sytuacji na Ukrainie oraz przełomem w rozmowach pomiędzy UE, Rosj?, USA i Ukrain?, złoty silnie się umocnił. W pi?tek mieliśmy do czynienia ze stabilizacj? kursu polskiej waluty, a na rynku utrzymywały się niewielkie obroty w zwi?zku z nadchodz?cymi Świętami Wielkanocnymi. Liczne w ubiegłym tygodniu krajowe dane (inflacja CPI, zatrudnienie oraz wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, produkcja przemysłowa) nie miały istotnego wpływu na notowania PLN.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kształtowania się kursu złotego będzie środowa publikacja wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek. W przypadku realizacji naszej prognozy oczekujemy lekkiego umocnienia złotego. W środę poznamy także odczyt wstępnego indeksu PMI w chińskim przetwórstwie, który w naszej ocenie może oddziaływać w kierunku aprecjacji walut gospodarek wschodz?cych, w tym złotego. Uważamy, że czwartkowe dane nt. sprzedaży detalicznej w Polsce nie spotkaj? się z reakcj? rynków. W tym tygodniu napłyn? również liczne dane z amerykańskiej gospodarki (rynek nieruchomości, zamówienia na dobra trwałe oraz indeks Uniwersytetu Michigan), których mieszany charakter może przyczynić się do podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!