Aktualności firm stowarzyszonych

Przyszłość mobilności: punkt widzenia głównych podmiotów działających w sektorze motoryzacyjnym

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: small;"><strong>Rewolucja przemysłowa, która dokonuje się na naszych oczach, wymaga od firm produkcyjnych umiejętności dostosowania się do zmian i precyzyjnego określenia kompetencji kluczowych dla dalszego rozwoju. </strong></span></p>

>

Czwarta rewolucja przemysłowa to idea transformacji cyfrowej, opieraj?ca się na wykorzystaniu w produkcji nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych, która przekierowuje przemysł w stronę inteligentnej i elastycznej produkcji, dostosowanej do dynamicznie zmieniaj?cych się potrzeb klientów. Adaptacja w obliczu gwałtownych zmian, wymuszonych przez niezwykle szybkie tempo rozwoju technologii to główne wyzwanie stoj?ce przed przedsiębiorstwami, które chc? utrzymać swoj? pozycję i wzmacniać przewagę konkurencyjn?.  

Rewolucja w sektorze motoryzacyjnym  

Jedn? z najbardziej zaawansowanych technologicznie branż, która jednocześnie szybko adaptuje się do zmieniaj?cych się potrzeb rynku jest sektor motoryzacyjny. W Polsce jest to jedna z największych i najszybciej rozwijaj?cych się gałęzi przemysłu, daj?ca zatrudnienie prawie 200 tysi?com osób.  

O tym, czy branża motoryzacyjna pozostanie kołem zamachowym polskiej gospodarki zadecyduje jej umiejętność dostosowania się do zmian w ramach czwartej rewolucji przemysłowej i umiejętność zarz?dzania wdrażaniem nowych technologii zwi?zanych z rewolucj? przemysłow?. Dzieje się tak, ponieważ oprócz kwestii zwi?zanych z samymi procesami produkcji, wdrożenie nowych technologii jest silnie i wielostronnie powi?zane z rewolucj? w mobilności społeczeństw. Zmiany w mobilności s? bowiem elementem szerszej transformacji cyfrowej, która obejmuje między innymi mega-trendy w mobilności, takie jak, pojazdy autonomiczne, skomunikowane, czy współdzielone.  

- Producenci samochodów będ? wręcz zmuszeni do skorzystania z nowych możliwości, które staj? się dostępne wraz z wdrażaniem koncepcji Przemysłu 4.0. Bez w?tpienia liczyć się będzie szybka reakcja na zmieniaj?ce się potrzeby klientów, korzystanie z nowych modeli biznesu czy wręcz ich tworzenie oraz poszukiwanie nowych źródeł przychodów. Od tego będzie zależeć przyszłość każdego producenta samochodów – mówi Paweł Wideł, Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, Prezes Zarz?du Zwi?zku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.  

Wprowadzenie tych rewolucyjnych zmian w mobilności zwiastuje przejście od obecnego modelu biznesowego, jakim jest produkcja, sprzedaż i finansowania samochodu, do nowego modelu, gdzie środek ciężkości będzie się przesuwał w stronę oferowania całego spektrum usług zwi?zanych z mobilności?. Będzie się to wi?zać z wieloma konsekwencjami dla branży motoryzacyjnej.  

- Istnieje jednak obawa, czy w krótkim okresie będzie finansowo opłacalne wytwarzanie na duż? skalę spersonalizowanych produktów. Zasadne jest więc wsłuchiwanie się w uwagi krytyczne ze strony branży, tak, aby nie hamuj?c rozwoju, unikn?ć potencjalnych zagrożeń, w tym ze strony regulacji. Jedynie myśl?c strategicznie, w długim terminie będziemy w stanie znaleźć rozwi?zania, które sprawi?, że polski przemysł motoryzacyjny realnie będzie kołem zamachowym polskiej gospodarki – dodaje Paweł Wideł.  

Już 27 listopada podczas International Automotive Business Meeting odbędzie się panel pt. „Przyszłość mobilności: punkt widzenia głównych podmiotów działaj?cych w sektorze motoryzacyjnym”, którego gospodarzem jest Zwi?zek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych. Uczestnicy panelu w swojej debacie będ? proszeni o to, aby nawi?zuj?c do stanu obecnego pokazać najbliższ? przyszłość, wskazuj?c kierunki, w których będzie się rozwijać branża, implementuj?c innowacje technologiczne i społeczne.  

Rejestracja: www.iabmevent.com  

Organizatorzy: Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce, Miasto Sosnowiec, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE)  

Współorganizatorzy: Miasto D?browa Górnicza, Klaster "Silesia Automotive & Advanced Manufacturing”, Japan External Trade Organization (JETRO), Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Advantage Austria

Honorowy Patronat: Ambasada Włoch w Polsce, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii  

Partner główny: Bitron Poland

Platinum partner: During Polska, BCUBE

Golden partner: FCA Poland, Brembo Poland, Marcegaglia Poland, KPMG Advisory, LANZI, Civis Polska, Plas. co. tech Poland, PL Europainting, Omron Electronics, Alba&N., Pol-Technology, Bank Pekao, PartnersPol Group Polska, MAPRO Polska, Algo System S.a.s. - Ambrosio SRL  

Partnerzy medialni: Rzeczpospolita, Interia, eGospodarka, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, Forum Elektromobilności, Menadżer Floty, Eurologistics, Flota, Nowoczesny Warsztat, Logistyka Produkcji, QBusiness.pl, Warsztat.pl, log24.pl, Gazzetta Italia, staleo.pl, zrobotyzowany.pl, logistyczny.com, Top Logistyk, REO  

Kontakt dla mediów:

INFINITY PR&MarComm
Aleksandra G?sowska, E: ola(@)agencja-infinity.pl T: 793 410 008
Edyta Tęcza, E: edyta(@)agencja-infinity.pl T: 781 453 985‬

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!