Juridique & Fiscalité

Projekty nowelizacji rozporządzeń w sprawie TPR przedstawione do konsultacji publicznych

W dniu 14 marca 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o konsultacjach projektów rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano treść projektowanych nowelizacji rozporządzeń w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatków dochodowych: od osób prawnych i osób fizycznych. Rozporządzenia będą miały zastosowanie do raportowania cen transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniach są pokłosiem uchylenia przepisów odnoszących się do obowiązku wykazywania informacji dotyczących transakcji, o których była mowa w art. 11o ust. 1a ustawy o CIT oraz 23za ust. 1a ustawy o PIT, czyli tzw. „pośrednich transakcji rajowych”. W projektowanych rozporządzeniach zmodyfikowano również sposób przedstawiania w informacji o statusie mikro- lub małego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 11q ust. 3a i 3b ustawy o CIT (art. 23zc ust. 3a ustawy o PIT). Ponadto z uwagi na zmianę brzmienia art. 11i ustawy o CIT (art. 23u ustawy o PIT), zaproponowano zmianę treści oświadczenia dla podmiotów zawierających „transakcje rajowe”, o których mowa w art. 11o ust. 1 ustawy o CIT ( 23za ust. 1 ustawy o PIT). Ze względu na proponowane zmiany do rozporządzenia i sposobu raportowania cen transferowych, nowelizacja przewiduje również niewielkie dostosowanie załącznika do rozporządzenia, zawierającego objaśnienia co do sposobu wypełnienia informacji TPR.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!