Analizy i badania

Pracownik najcenniejszym aktywem firmy

<p style="text-align: justify;" align="justify"><strong>Pracodawca, który potrafi docenić zaangażowanie i wysiłek swoich pracowników może być pewien, że odwdzięczą się oni swoją motywacją w pracy. A ta w konsekwencji przełoży się na przychody przedsiębiorstwa.</strong></p>

>

Obecnie wobec zachodz?cych zmian na rynku pracy, utrzymanie kluczowych dla firmy osób nabiera jeszcze większego znaczenia. Zmusza też przedsiębiorstwa do dbania o dobre samopoczucie i zadowolenie z pracy zatrudnianych osób. Tylko w ten sposób można zagwarantować utrzymanie pracowników oraz ich zaangażowania w rozwój firmy. Przy czym nie wystarczy ograniczyć się wył?cznie do tradycyjnych elementów motywacyjnych, jak np. paczki świ?teczne czy karnety na zajęcia rekreacyjne. Świadczenia musz? budować przewidywalny system działaj?cy w sposób ci?gły i regularny (poza Wielkanoc? i Bożym Narodzeniem powinien obejmować m.in. jubileusze firmowe, nagrody za staż, nagrody za osi?gniecia, Dzień Kobiet itp.).

Wybór i zmiana pracy

Jak ważne jest to zagadnienie mog? świadczyć chociażby wyniki badania „Barometr Pracownika 2015”, przeprowadzonego przez firmę IPSOS na zlecenie Edenred. Wynika z nich, że pond 67% pracowników jest dziś niezadowolonych z istniej?cych w ich firmach systemów motywacji pozapłacowej. Szczególnie, że w tym samym badaniu 70% pracowników potwierdziło, że oferowane świadczenia pozapłacowe s? ważne przy wyborze pracodawcy. To sygnał dla firm w sytuacji szybko pogarszaj?cej się na rynku pozycji pracodawców, wynikaj?cej zarówno ze zmian demograficznych, jak i zmian zachodz?cych na rynku pracy w zwi?zku z emigracj? i rozwojem gospodarki.

Niezbędna jest harmonia

Pracodawca musi też zadbać o tzw. work-life balance. Z cytowanego już badania wynika, że zadowolenie z pogodzenia życia prywatnego i zawodowego deklaruje jedynie 50% badanych pracowników. Coraz więcej niezadowolonych osób jest w przedziałach wiekowych 35-44 lat i 45-54 lat, czyli pracownicy, którzy dysponuj? już cennym dla firm doświadczeniem.

Wszystko to sprawia, że konieczne jest budowanie kompleksowych pozapłacowych systemów motywacyjnych, co jest stosunkowo drogim przedsięwzięciem, gdy firma usiłuje tworzyć taki system od zera. Dużo tańszym i znacznie bardziej efektywnym jest natomiast korzystanie z gotowych, oferowanych już na rynku rozwi?zań motywacyjnych, jak np. karty przedpłacone, które w przeciwieństwie do bonów s? korzystnym podatkowo rozwi?zaniem, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Wybór, który motywuje

Na co warto więc postawić, aby pracownik czuł się doceniony w pracy? Odpowiedź na to pytanie również znajdziemy w badaniu „Barometr Pracownika”.

Pracownicy wymieniaj?c satysfakcjonuj?ce ich formy motywacji na pierwszym miejscu podali dofinansowanie posiłków – zadowolenie z takiego świadczenia deklaruje 83% badanych. Dobrym wyborem będ? więc karty Ticket Restaurant ?, akceptowane w ponad 50 tys. placówek w całej Polsce: restauracje, pizzerie, kantyny, bary szybkiej obsługi, piekarnie, bufety i stołówki firmowe, sklepy garmażeryjne itp.

Na drugim i trzecim miejscu ważnych dla pracowników motywatorów s? zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz dopłaty do kultury. Z dofinansowania do tych aktywności korzysta odpowiednio 69% i 64% badanych. Oczekiwania pracowników w tym obszarze idealnie spełni Ticket Sport&Culture ? firmy Edenred. To nowoczesny duet dwóch świadczeń na jednej karcie, który pozwala korzystać zarówno z dóbr kultury, jak i aktywności sportowych.

Natomiast pracodawcy, którzy chc? uzupełnić obecny pakiet świadczeń pozapłacowych lub szukaj? niestandardowych rozwi?zań motywacyjnych, mog? zaproponować pracownikom platformę oszczędnościow? ClubCodes ? firmy Edenred z nieograniczonym dostępem do ofert promocyjnych i zniżkowych w sklepach online i stacjonarnych.

Dowiedz się więcej: dobrzemotywuje.edenred.pl

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!