Aktualności firm stowarzyszonych

Pracodawco, zacznij rok od podarunków

<p style="text-align: justify;"><strong>Początek roku to właściwy moment, aby wdrożyć pakiet motywacyjny dla pracowników. Zwłaszcza że okazji do podziękowania i zaangażowania zatrudnionych jest sporo, np. zbliżające się święta Wielkanocne czy Dzień Kobiet.</strong></p>

>

Tradycyjny model motywacyjny dla pracowników oparty na bonach papierowych czy paczkach na święta już nie wystarcza. Obecnie zauważa się trend zmierzaj?cy dopełnej satysfakcji pracowników i oferowania rozwi?zań, które pozwalaj? pracownikowi decydować o wyborze prezentu. Przykładem takiego podarunku jest karta przedpłacona. Międzynarodowa akceptacja karty (również w internecie) oraz możliwość korzystania z niej bez podatkowych ograniczeń, jak w przypadku bonów, s? jednymi z ważniejszych kryteriów branych pod uwagę przy wyborze oferty. Pracownik wraz z kart? otrzymuje swobodę w doborze prezentu, środki, które otrzymał, może wydać zgodnie z indywidualnymi potrzebami. O wysokości doładowania decyduje pracodawca przy zakupie kart, maj?c możliwość wielokrotnego zasilania wielu kart na różne kwoty jednym przelewem. Osobisty charakter prezentu i zaangażowanie firmy przy jego wręczaniu jest miłym podziękowaniem i skuteczn? zachęt? do dalszej pracy.

Czas podarunków: Dzień Kobiet, Wielkanoc

Jak wskazuj? badania „Barometr Pracownika 2014” przeprowadzone przez firmę badawcz? IPSOS na zlecenie Edenred, świętas? najbardziej popularn? okazj? do wręczania pracownikom dodatkowych benefitów: 67 proc. ankietowanych pracowników przyznało, że otrzymuje od pracodawcy prezenty świ?teczne. Zatem nadchodz?ce święta to dobra okazja do przekazania zatrudnionym np. karty przedpłaconej Ticket dla Ciebie ? firmy Edenred. Ta forma podarunku niesie za sob? nie tylko korzyści wymienione powyżej, ale również oszczędności podatkowe*. Decyduj?c się na karty podarunkowe, należy również zwrócić uwagę na dodatkowe zalety dla pracowników oferowane wraz z kart?, takie jak: łatwość użytkowania, możliwość szybkiego sprawdzenia salda karty na różne sposoby. Ważny jest także dostęp do programu rabatowego, który zwiększa siłę nabywcz? zatrudnionych. Płac?c kart? Ticket dla Ciebie ? lub tylko okazuj?c j? w punkcie handlowo-usługowym, pracownik otrzymuje liczne zniżki, także tespecjalnie przygotowane na święta.

Eksperci Edenred służ? pomoc?

Na rynku oferta świadczeń pozapłacowych jest bogata. Jednak wybieraj?c karty przedpłacone, warto zaufać sprawdzonemu partnerowi. Ważna jest rzetelność i szybkość świadczonych usługoraz elastyczność w sprostaniu niestandardowym oczekiwaniom. Duże znaczenie maj? możliwości i rozwi?zania, jakie oferuje dana firma wrazz ekspertyz? prawnopodatkow? i doradztwemw zakresie danego świadczenia.

96% Klientów twierdzi, że jest „bardzo zadowolona/zadowolona”z obsługi oraz rekomenduje współpracę z Edenred (badaniesatysfakcji Klientów Edenred 2014).

Izabela Supeł, Dyrektor Marketinguw Edenred Polska

Wypowiedź Anny Derlackiej,Dyrektor Finansowy w Edenred Polska

– jeden z najlepszych dyrektorów finansowych w Polsce zgodnie z rankingiem Gazety Finansowej

*Karty przedpłacone podlegaj? zwolnieniu z PIT zgodnie z art.21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowymod osób fizycznych. Przepis ten przewiduje zwolnienieświadczeń o charakterze rzeczowym i pieniężnym do limitu380 zł rocznie dla jednego pracownika, o ile źródłem ichfinansowania s? w całości środki z zakładowego funduszuświadczeń socjalnych lub funduszy zwi?zków zawodowych,a świadczenia te s? otrzymane w zwi?zku z finansowaniemdziałalności socjalnej. Ze zwolnienia nie korzystaj? bony, talonyczy inne znaki uprawniaj?ce do wymiany na towary lubusługi. Dlatego karty s? uznawane przez organy za świadczenieo charakterze pieniężnym.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!