Analizy i badania

Posiedzenie RPP neutralne dla rentowności obligacji

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zmniejszyły się do poziomu 1,913 (spadek o 9pb), obligacji 5-letnich zwiększyły się do poziomu 2,652 (wzrost o 3pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,326 (wzrost o 8pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji w środkowym odcinku i na długim końcu krzywej dochodowości. Z kolei ceny długu na krótkim końcu krzywej pozostawały w lekkim trendzie spadkowym. W kierunku wzrostu rentowności obligacji w Polsce oddziaływała wtorkowa wypowiedź M. Draghiego (patrz powyżej), która przyczyniła się również do spadku cen długu na rynkach bazowych. W pi?tek ceny polskiego długu zwiększyły się ze względu na publikację niższej od oczekiwań czerwcowej inflacji w Polsce oraz informacji Ministerstwa Finansów o braku aukcji obligacji w lipcu oraz ograniczonej ich podaży w całym III kw.

W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będzie przewidziana na środę publikacja Minutes z czerwcowgo posiedzenia FOMC. Uważamy, że może ona przyczynić się do wzrostu zmienności cen  polskich obligacji. Posiedzenie RPP będzie w naszej ocenie neutralne dla cen polskiego długu. Ograniczony wpływ na krzyw? dochodowości będ? miały również dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem oraz indeks ISM dla przetwórstwa). Pi?tkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Fitch zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na polski rynek długu zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!