Analizy i badania

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich wzrosły do poziomu 1,961 (wzrost o 15pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,705 (wzrost o 5pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,222 (wzrost o 5pb).</p>

>

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w pierwszej części ubiegłego tygodnia mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji, co zwi?zane było z kontynuacj? wyprzedaży obligacji na rynkach bazowych. W czwartek na globalnym rynku długu doszło do korekty, która znalazła odzwierciedlenie we wzroście cen obligacji również na polskim rynku długu. W czwartek miała również miejsce aukcja polskiego długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2- i 5-letnich terminach zapadalności za 4,23 mld zł przy popycie równym 6,23 mld zł. Mimo wysokiego popytu, aukcja była neutralna dla cen polskich obligacji, które kształtowane były przez sytuację na rynkach bazowych. W pi?tek ceny polskich obligacji nieznacznie rosły, co widoczne było przede wszystkim na środkowym i długim odcinku krzywej.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie środowe posiedzenie FOMC. Choć nie oczekujemy zmian w polityce monetarnej Rezerwy Federalnej, ewentualny gołębi wydźwięk zrewidowanej projekcji może oddziaływać w kierunku spadku rentowności obligacji w Polsce. Publikacje danych z USA (produkcja przemysłowa, liczna rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, indeksy NY Empire State i Philadelphia FED) oraz licznych krajowych odczytów (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw oraz inflacja) będ? w naszej ocenie neutralne dla cen polskich obligacji. Istotnym czynnikiem dla kształtowania się cen polskich obligacji pozostan? negocjacje w sprawie pomocy finansowej dla Grecji. W przypadku pojawienia się informacji nt. postępów w rozmowach (prawdopodobnie w czwartek po spotkaniu Eurogrupy), będ? one pozytywne dla polskiego rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!