Analizy i badania

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;"><strong>W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,788 (spadek o 1pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,364 (spadek o 4pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,887 (spadek o 3pb).</strong></p>

>

Przez cały tydzień ceny polskiego długu były względnie stabilne z uwagi na ubogi kalendarz ekonomiczny. We wtorek mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji w reakcji na informację Ministerstwa Finansów o relatywnie wysokiej podaży na czwartkowej aukcji długu. Ostatecznie Ministerstwo sprzedało na niej obligacje o 5- i 10-letnich terminach zapadalności za 5,85 mld zł przy popycie równym 7,56 mld zł. Aukcja doprowadziła do przejściowego wzrostu rentowności polskich obligacji widocznego na długim końcu krzywej. W pi?tek rano odnotowano wzrost cen polskiego długu w reakcji na słabsze od oczekiwań dane nt. koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie środowe posiedzenie FOMC. Oczekujemy, iż Rezerwa Federalna nie wprowadzi zmian w polityce monetarnej, co w przypadku realizacji naszej prognozy będzie neutralne dla polskiego rynku długu. Negatywny dla cen polskich obligacji może być zagregowany wpływ danych z amerykańskiej gospodarki (wstępny szacunek amerykańskiego PKB, zamówienia na dobra trwałe, wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board oraz finalny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan). Wstępny odczyt inflacji w strefie euro oraz publikacja indeksu Ifo nie spotkaj? się naszym zdaniem ze znacz?c? reakcj? rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!