Analizy i badania

Posiedzenie EBCw centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie  stawki  IRS nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły1,97,  5-letnie zwiększyły się do  poziomu  2,671(wzrost  o 3pb),  a  10-letnie  do poziomu  2,905 (wzrost  o 2pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu obserwowany był łagodny wzrost stawek IRS w ślad za niemieckim rynkiem długu. Stabilizacji stawek IRS sprzyjała utrzymuj?ca się niska płynność na rynku.     Krajowe wyższeod   wstępnego   szacunku   dane   o   inflacji   doprowadziły   do   łagodnego, przejściowego wzrostustawek IRS. Dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Polsce miały ograniczony wpływ na rynek.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie zaplanowane na czwartek   posiedzenie EBC. Uważamy, że podczas konferencji po posiedzeniu możemy mieć do czynienia ze spadkiem stawek IRS. Podobnyefekt   będzie   miała,naszym   zdaniem,   równieżśrodowa   publikacja   wyników   badań koniunktury w najważniejszych gospodarkach strefy euro. Dane z USA (wstępny szacunek PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałego użytku, sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz sprzedaż nowych domów) nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływ na stawki IRS.W   tym   tygodniu   w   kierunku wzrostu stawek IRS może oddziaływać również government shutdownw USA

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!