Posiedzenia najważniejszych banków centralnych w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 1,69 (wzrost o 1pb), 5-letnie nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły, a 10-letnie wzrosły do 1,70 (wzrost o 1pb). W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z wysoką zmiennością stawek IRS, które podążały za rynkami bazowymi.

Wysokiej zmienności na rynkach bazowych sprzyjały napływające kolejne doniesienia medialne dotyczące perspektyw wojny handlowej na linii USA-Chiny. Z jednej strony prezydent USA D. Trump powiedział, że być może z zawarciem umowy handlowej z Chinami będzie trzeba poczekać do czasu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w listopadzie 2020 r. Z drugiej strony pojawiły się informacje, iż to właśnie Chiny, a nie USA spowalniają trwające obecnie negocjacje pomiędzy tymi krajami. Dane z amerykańskiego rynku pracy miały ograniczony wpływ na krzywą.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą posiedzenia najważniejszych banków centralnych (FED i EBC). W naszej ocenie będą miały one jednak ograniczony wpływ na krzywą. Neutralne dla stawek IRS będą także dane z USA (inflacja oraz sprzedaż detaliczna), Niemiec (indeks ZEW) oraz Polski (finalna inflacja). Do wzrostu stawek IRS może przyczynić się prognozowane przez nas zdobycie przez Torysów większości parlamentarnej w zaplanowanych na czwartek przedterminowych wyborach w Wielkiej Brytanii (patrz powyżej). Inwestorzy będą najprawdopodobniej dyskontowali przedstawiony powyżej wynik wyborów w najbliższych dniach, a w rezultacie zarysowane tendencje rynkowe będą obserwowane przez cały tydzień.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!