Podsumowanie wydarzeń  •  Partnerzy

Pomoc dla ofiar powodzi w Serbii

<p style="text-align: justify;">Serbsko-Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce apeluje o wsparcie dla ofiar powodzi, która nawiadziła w ostatnich dniach Bałkany. Do akcji ratunkowej przystąpiły równeiż firmy francuskie obecne w Serbii dostarczając pomocy finansowej oraz potrzebnego sprzętu.</p>

>

Rz?d Serbii uruchomił specjaln? stronę, poprzez która mog? Państwo dokonywac wpłat dla ofiar powodzi: http://floodrelief.gov.rs/eng/.

Więcej informacji udziela Dyrektor Generalna Francusko-Serbskiej Izby Hadlowej: Sanja Ivanic – Directrice Générale,   Chambre de Commerce Franco-Serbe (email  : sanja.ivanic(@)ccfs.rs.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!