Analizy i badania

Podwyższona zmienność złotego ze względu na Minutes FOMC

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,1972 (umocnienie złotego o 0,4%).</p>

>

W ubiegłym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla złotego była publikacja wyraźnie niższych od oczekiwań danych o krajowej inflacji. Zmniejszyły one oczekiwania rynku na podwyżki stóp procentowych w Polsce i w efekcie doprowadziły do osłabienia polskiej waluty. W pozostałych dniach kurs złotego utrzymywał się w łagodnym trendzie spadkowym wspieranym przez obniżenie światowej awersji do ryzyka. Poprawie nastrojów sprzyjało odbicie na amerykańskiej giełdzie po korekcie, jaka obserwowana była od połowy marca. Opublikowane w pi?tek niższe od oczekiwań dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA miały ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty.

W ubiegłym tygodniu złoty zyskiwał również względem franka szwajcarskiego. Wynikało to ze wspomnianego wyżej spadku kursu EURPLN przy jednoczesnym dalszym wzroście kursu EURCHF, który od marca utrzymuje się w trendzie wzrostowym. Umocnieniu euro względem franka szwajcarskiego sprzyjaj? oczekiwania inwestorów na szybsz? normalizację polityki monetarnej w strefie euro niż w Szwajcarii.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla złotego będzie zaplanowane na środę posiedzenie RPP. W naszej ocenie wypowiedzi prezesa NBP A. Glapińskiego podczas konferencji prasowej po posiedzeniu będ? lekko negatywne dla kursu złotego. W środę podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty sprzyjać będzie publikacja Minutes z marcowego posiedzenia FOMC. Uważamy, że dane z Polski (finalna inflacja, bilans płatniczy), USA (inflacja, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz Chin (bilans handlowy) będ? miały ograniczony wpływ na kurs złotego. Pi?tkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję S&P zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej potencjalnie pozytywny wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!