Environnement & Energie

Podsumowanie spotkania z 10/01/2023 na temat priorytetów URE w ramach sektora elektroenergetycznego.

10 stycznia w ramach Komitetu ds. Klimatu odbyło się spotkanie  reprezentantów firm stowarzyszonych z przedstawicielami Urzędu Regulacji Energetyki. Poza Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki Pana Rafała Gawina na wydarzeniu, ze strony regulatora mieliśmy przyjemność gościć kierownictwo poszczególnych departamentów: 

  • Panią Monikę Gawlik, dyrektor Departamentu Rynków Energii i Ciepła,
  • Panią Katarzynę Szwed-Lipińską, dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych,
  • Pana Arkadiusza Krakowiaka, dyrektora Departamentu Monitorowania Rynku,
  • Panią Donatę Nowak, dyrektor Departamentu Efektywności Energetycznej i Kogeneracji,
  • Panią Anną Pacholak, naczelnik Departamentu Źródeł Odnawialnych,

Cieszymy się, że Komitet ds. Klimatu jest nie tylko aktywnym forum dialogu firm stowarzyszonych, ale także daje realną  możliwość wyrażenia stanowiska i potrzeb biznesu w ramach spotkań ze znaczącymi przedstawicielami administracji publicznej.

Podczas spotkania rozmawialiśmy o aktualnych wyzwaniach związanych z trudną sytuacją na rynku energii oraz paliw, które stoją przed wszystkimi uczestnikami rynku. Dziś szczególnie dotyczą one dużych odbiorców energii jakim jest biznes. Stąd w ramach spotkania przedstawiliśmy postulaty firm stowarzyszonych dotyczące koniecznych zmian w tym obszarze, które zostały zawarte w przygotowanej przez nas Białej Księdze.

Dyskusję rozpoczęliśmy od omówienia obecnej sytuacji na  rynku energii elektrycznej, ciepła oraz gazu, w szczególności w kontekście pojawiających się wątpliwości zarówno na tle stosowania jak i adekwatności ostatnio wprowadzonych regulacji prawnych, w założeniu mających na celu ochronę odbiorców energii oraz gazu.

Następnie poruszyliśmy najbardziej palące kwestie dotyczące sektora energetyki odnawialnej m.in. w zakresie dostępu do sieci elektroenergetycznych oraz koniecznych do podjęcia działań w celu rozwiązania problemu z dostępnymi mocami przyłączeniowymi (m.in. linia bezpośrednia, cable pooling, instalacje hybrydowe).

Dużym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyły się także zagadnienia związane z wytwarzaniem biometanu.

Ostatnie posiedzenie Komitetu ds. Klimatu pokazało, że obecna trudna sytuacja na rynku, to nie tylko wyzwania wytwórców, czy spółek obrotu, ale także w istotnym zakresie odbiorców energii. Uczestnicy wydarzenia zgodnie stwierdzili, że przedsiębiorcy potrzebują stabilnego dostępu do zielonej energii zarówno w celu realizacji procesu dekarbonizacji prowadzonej działalności jak i budowy przewagi konkurencyjnej.

Więcej informacji odnośnie działalności Komitetu ds. Klimatu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!