Immobilier & Infrastructures

Podsumowanie spotkania Komitetu ESG Zrównoważone Budownictwo

Grupa tematyczna pracująca w obszarze zrównoważonego budownictwa w ramach Komitetu ESG spotkała się 11 stycznia 2024 r., by podsumować prace nad nowym fragmentem Białej Księgi CCIFP. W spotkaniu uczestniczyli głównie przedstawiciele firm z sektora budownictwa. Omówiliśmy zakres tematyczny dokumentu, jak również dokonaliśmy analizy głównych postulatów sformułowanych przez przedsiębiorców. 

Wśród kwestii zawartych w rozdziale "Budownictwo i ciepłownictwo" Białej Księgi, która jest zbiorem kluczowych postulatów i proponowanych rozwiązań regulacyjnych niezbędnych na drodze do zielonej transformacji, znalazły się poniższe: 

  1. Redukcja wbudowanego śladu węglowego poprzez wspieranie zmian źródeł energii producentów z sektora budownictwa na te promujące politykę klimatyczno-energetyczną oraz związane z nią cele zrównoważonego rozwoju.
  2. Redukcja wbudowanego śladu węglowego poprzez zmianę podejścia w normach wybranych wyrobów budowlanych.
  3. Ułatwienia w ponownym wykorzystaniu materiałów budowlanych pochodzących z demontażu.
  4. Zmiana regulacji dotyczących definicji odpadu w celu zwiększenia możliwości wykorzystania materiałów rozbiórkowych w przetwarzaniu ich na pełnoprawne surowce.
  5. Zmiany w polityce zakupowej państwa polegające na premiowaniu w budownictwie materiałów i technologii realizujących cele środowiskowe.

Kolejne spotkanie Komitetu ESG Zrównoważone Budownictwo, na którym zaakceptujemy ostateczny kształt Białej Księgi odbędzie się 13 lutego o godz. 14.00 w siedzibie CCIFP. Firmy zainteresowane wniesieniem wkładu do powstającego dokumentu prosimy o kontakt z Justyną Rogalińską-Smolak, justyna.smolak(@)ccifp.pl

  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!