Podsumowanie wydarzeń  •  Komunikaty prasowe  •  Izba  •  Członkowie

Pierwsze Polsko-Francuskie Forum Przemysłu Przyszłości otwiera nowy rozdział w polsko-francuskiej współpracy gospodarczej

Dalsze wzmacnianie więzi handlowych i inwestycyjnych oraz współpraca - na poziomie Unii Europejskiej - w kwestii jednolitego rynku, polityki przemysłowej i polityki konkurencji UE – takie są cele pierwszego polsko-francuskiego Forum Przemysłu Przyszłości zorganizowanego w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. To pierwsze tego typu wydarzenie w dwustronnych relacjach na przestrzeni ostatnich lat. Podczas forum podpisano deklaracje na rzecz czystego powietrza oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

  • Cele I Polsko-Francuskiego Forum Przemysłu Przyszłości: dalsze wzmacnianie więzi handlowych i inwestycyjnych oraz współpraca – na poziomie Unii Europejskiej – w kwestii jednolitego rynku, polityki przemysłowej i polityki konkurencji UE.
  • Pierwsze tego typu wydarzenie w dwustronnych relacjach na przestrzeni ostatnich lat.
  • Podpisanie deklaracji na rzecz czystego powietrza oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Duże zainteresowanie forum 

Cel forum to nadanie impulsu polsko-francuskiej współpracy gospodarczej, ze szczególnym naciskiem na nawiązanie kontaktów biznesowych przez przedstawicieli przemysłu i sektora zielonej gospodarki. Uczestnicy wydarzenia to przeszło 400 polskich i francuskich firm, głównie z sektora przemysłowego, zielonej gospodarki oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym MŚP i startupy. 

Organizatorzy forum to: minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz minister gospodarki i finansów Francji Bruno Le Maire oraz Konfederacja Lewiatan i Francusko-Polska Izba Gospodarcza. W wydarzeniu uczestniczą też: minister ds. transformacji ekologicznej i solidarnej Francji Elisabeth Borne oraz minister klimatu Michał Kurtyka.  

Niezwykle się cieszę, że zebraliśmy się tu tak licznie. To pokazuje, że wszystkim nam zależy na wzmacnianiu i rozwoju polsko–francuskiej współpracy. Polska jest 10. partnerem handlowym Francji, wyprzedzamy pod tym względem Japonię czy Rosję. Ostatni rok był pod tym względem szczególny. Wraz z obserwowanym nad Sekwaną przyspieszeniem gospodarczym, wzrasta też zapotrzebowanie na polskie produkty, w tym zaawansowane technologicznie – mówi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. 

I dodaje:  

Polska postrzega współpracę z Francją w kategoriach strategicznych. Nie tylko uczestniczymy wspólnie w wielomiliardowych projektach europejskich w dziedzinie zaawansowanych technologii, jak chociażby European Battery Alliance, ale także podzielamy zdanie o potrzebie reindustrializacji Europy i wyposażeniu UE w niezbędne ku temu narzędzia w ramach polityki przemysłowej i prawa ochrony konkurencji.

Minister gospodarki i finansów Francji Bruno Le Maire podkreśla natomiast:

– Francja i Polska wspólnie zamierzają zdefiniować na nowo europejski przemysł tak, aby zagwarantować Europie suwerenność gospodarczą. Wspólne europejskie projekty, jak ten dotyczący baterii, wpisują się w tę strategię. Chcemy także uaktualnić zasady konkurencji tak, aby odpowiadały wyzwaniom XXI wieku.

Zaś minister ds. transformacji ekologicznej i solidarnej Francji Elisabeth Borne zaznacza:  

Po raz pierwszy rząd wyznacza spójny plan działań w ujęciu sektorowym, w celu osiągnięcia neutralności węglowej w połowie wieku. Właśnie tę głęboką transformację wyznaczam jako nadrzędne zadanie Ministerstwa Transformacji Ekologicznej i Solidarnej.

Z kolei minister klimatu Michał Kurtyka wskazuje:

Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu jest ogromnym wyzwaniem dla całej UE, w tym dla Polski. Żeby osiągnąć neutralność klimatyczną, musimy zmienić praktycznie każdy element dotychczasowego sposobu życia. Zmianie musi ulec sposób produkowania energii, ale także przemieszczania się, czy żywienia. Energetyka, transport, przemysł, rolnictwo, gospodarka odpadami – te sektory wymagają gruntownego przeobrażenia. Polska jest zatem otwarta na rozwój bilateralnej współpracy dot. transformacji energetycznej i dzielenie się doświadczeniami z tego obszaru przez francuskich partnerów. 

I przed Francją, i przed Polską wiele wyzwań – jednym z najważniejszych jest ambitny cel, nad którym musimy pracować w całej Europie – neutralność klimatyczna. Francja ma ogromne doświadczenie w transformacji energetycznej – odeszła od węgla na rzecz czystych technologii – przede wszystkim jądrowych. Polska mogłaby skorzystać z tego doświadczenia. Francuskie i polskie firmy mogłyby rozpocząć wymianę technologii i innowacji w tym obszarze – zauważa Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. 

A Jean-François Fallacher, prezes Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) konkluduje:

Polsko-francuska współpraca gospodarcza rozwija się od przeszło 30 lat, do czego w znacznym stopniu przyczyniły się firmy francuskie i polskie, należące do CCIFP. Każde z blisko 1100 przedsiębiorstw francuskich obecnych w Polsce jest silnie zakorzenione w polskiej rzeczywistości gospodarczej, tworząc sieć połączeń z lokalnymi dostawcami, klientami, partnerami. Przez ostatnie 10 lat, firmy z kapitałem francuskim reinwestowały w Polsce znaczną część zysków na łączną kwotę przekraczającą 25 miliardów złotych. Jest to wyraźny dowód na mocne zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki i prowadzoną przez firmy długofalową strategię rozwoju. Jak pokazało Forum, przed nami kolejne szanse na jeszcze lepszą współpracę polsko-francuską, w kontekście postępującej cyfryzacji, rozwoju technologicznego i zmian klimatycznych.

Wyzwania europejskiego przemysłu - konkurencyjna i zielona Europa

"Wyzwania europejskiego przemysłu. Budowa łańcuchów wartości w dobie automatyzacji, cyfryzacji i globalizacji" – to temat zorganizowanej podczas forum sesji plenarnej z udziałem przedstawicieli polskich i francuskich firm.
„Jak Europa może być konkurencyjna i zielona? Polski i francuski przemysł wobec Europejskiego Zielonego Ładu” to z kolei tytuł panelu z udziałem m.in. ministrów Elisabeth Borne i Michała Kurtyki. 
W czasie dyskusji z przedstawicielami administracji polskiej i francuskiej, głos biznesu reprezentowały takie spółki jak:

  • Wielton S.A,
  • Ekoenergetyka,
  • Air Liquide czy
  • Dalkia. 

Forum to także okazja do prezentacji polskich i francuskich firm działających w tym obszarze - m.in. Grupa Azoty, Fintech Poland, Remontowa Shipbuilding czy Naval Group, Thales Polska oraz Hesus. W wydarzeniu nie mogło zabraknąć udziału takich spółek jak Izodom 2000 Polska, laureatów  programu Green Evo – Akceleratora Zielonych Technologii, którego operatorem jest Ministerstwo Klimatu.

 

Wspólna deklaracja dot. czystego powietrza

Forum stało się również areną podpisania deklaracji pomiędzy administracją RP a firmą Orange Polska, w zakresie wsparcia programu Czyste Powietrze. Sygnatariuszami deklaracji o współpracy na rzecz zielonej transformacji i rozwiązań cyfrowych dla klimatu i czystego powietrza są:

  • Minister Rozwoju,
  • Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
  • Gospodarki Wodnej oraz Orange Polska S.A. 

Dzięki podpisaniu dokumentu możliwe będzie rozpoczęcie pilotażowego projektu monitorowania jakości powietrza w szkołach. Uczestnikom projektu operator dostarczy systemy oparte o platformę zarządzania usługami Smart City: czujniki jakości powietrza i oprogramowanie do monitorowania jakości powietrza wewnątrz i na zewnątrz szkoły. Dodatkowo, Fundacja Orange włączy do swoich programów zagadnienia związane z edukacją ekologiczną. Ponadto operator będzie wspierać zieloną transformację w Polsce i Program Czystego Powietrza również poprzez rozwój inteligentnych rozwiązań cyfrowych. 

 

Porozumienie o współpracy między Grupą Azoty a Air Liquide

Z kolei porozumienie o współpracy między Grupą Azoty i Air Liquide dotyczy produkcji biometanu i wykorzystania gazów produkcyjnych. Celem współpracy jest rozwój projektów, które wspierają gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez wdrażanie rozwiązań zmniejszających wpływ produkcji na środowisko naturalne. 

Porozumienie zakłada współpracę w zakresie pilotażowego projektu produkcji biometanu z odpadów rolniczych, optymalnego wykorzystania gazów odpadowych i poabsorpcyjnych z instalacji przemysłowych Grupy Azoty w celu zmniejszenia bezpośredniej emisji, optymalizacji gospodarki wodorem i dwutlenkiem węgla, oraz w zakresie oceny możliwości zastosowania przez Grupę Azoty technologii Air Liquide służących do wychwytywania CO2.

Polsko-Francuskie relacje gospodarcze

Francja to dla Polski istotny partner gospodarczy. Jest dla nas 6. partnerem pod względem obrotów handlowych i 4. pod względem polskiego eksportu. Dwustronna wymiana handlowa wzrasta z roku na rok, a w 2018 r. osiągnęła rekordowy poziom niemal 21 mld euro. Od momentu naszego przystąpienia do UE polski eksport do Francji wzrósł o 346%, a w ciągu ostatnich 10 lat - o ponad 70%,  zaś obroty handlowe – o blisko 50%. 
Polska jest liczącym się partnerem handlowym Francji i znajduje się wśród dziesięciu głównych odbiorców francuskich towarów. Od lat odnotowujemy dodatni bilans handlowy w obrocie towarowym z Francją. Przez 11 miesięcy 2019 r. nasz eksport do Francji osiągnął wartość prawie 13 mld euro. Polski import z Francji również stale wzrasta, a w 2018 r. zwiększył się o niemal 5%, osiągając rekordowy poziom blisko 8,4 mld.

Francuscy przedsiębiorcy cenią Polskę także jako dobre miejsce do lokowania inwestycji. Francja jest czwartym największym inwestorem w naszym kraju (do końca 2018 r. zainwestowała u nas 18,121 mld euro). Zaś trzecim największym inwestorem, jeśli weźmiemy pod uwagę państwo siedziby podmiotu dominującego w grupie kapitałowej. Pod koniec 2017 r. na rynku polskim działało blisko 1100 firm z udziałem francuskiego kapitału. Francuskie inwestycje w Polsce ulokowane są głównie w przetwórstwie przemysłowym (19,1%), handlu i naprawach pojazdów samochodowych (10,1%) oraz w sektorze energetycznym (7,5%). Zlokalizowane są głównie w woj. mazowieckim (78,7%), wielkopolskim (4,7%) i dolnośląskim (4%). Natomiast polskie firmy inwestują na rynku francuskim głównie w sektorze motoryzacji, produkcji przemysłowej, budownictwie i usługach informacyjnych. 

 

Autor: Ministerstwo Rozwoju

Przydatne linki

Rozmowy o francusko-polskiej współpracy gospodarczej przy okazji wizyty Prezydenta Macrona w Polsce
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!