Aktualności firm stowarzyszonych

Otwieramy nabór do inkubatora innowacji społecznych Małe Wielkie Zmiany

<p style="text-align: justify;" align="justify">Uważasz, że rynek pracy powinien być otwarty dla wszystkich? Szukasz rozwiązań? Chcesz ułatwić dostęp do rynku pracy osobom, które doświadczają w tym obszarze trudności (np. długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, wychowanków pieczy zastępczej, matki wracające na rynek pracy, osoby starsze, migranci itp.)? Zgłoś się do nas. Otwieramy pierwszy nabór do inkubatora innowacji społecznych „Małe Wielkie Zmiany”. Pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie, rozwinąć swoje pomysły i wdrożyć je w życie.  </p>

>

W ramach inkubatora otrzymasz wsparcie:

  • Finansowe. Granty na testowanie pomysłu w średniej wysokości 43 tys zł. bez wkładu własnego.
  • Merytoryczne. Indywidualny mentoring, wsparcie ekspertów, doradztwo, wiedza z zakresu zarz?dzania projektem, projektowania i skalowania rozwi?zań
  • Networkingowe. Wsparcie w aktywizacji społeczności użytkowników i adresatów rozwi?zania.  

Zgłoszenia w ramach pierwszego naboru przyjmujemy do 3 listopada 2016 r. Szczegóły nt. rekrutacji i formularz rekrutacyjny znajduj? się tutaj.

W ramach inkubatora zapraszamy także na inspiracyjne warsztaty.

Dzięki nim poznasz kreatywne sposoby rozwi?zywania problemów społecznych opartych na narzędziach używanych w procesie myślenia projektowego i dowiesz się jak je wykorzystać w praktyce. W najbliższym czasie będziemy w Poznaniu (18 października), Wrocławiu (20 października) i Bydgoszczy (22 października). Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajduj? się tutaj. Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy do 2 października 2016 r. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona.

Więcej informacji o projekcie:

www.pwc.pl/male-wielkie-zmiany

http://spoldzielnie.org/innowacje

Projekt „Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych” jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i PwC Polska Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!