Aktualności firm stowarzyszonych

Ogólnoświatowe wyniki handlowe za rok 2017: rekordowa sprzedaż Grupy Renault: 3,76 miliona samochodów, wzrost o 8,5%

<p style="text-align: justify;">3,76 miliona sprzedanych samochodów - wzrost o 8,5% przy średnim wzroście rynkowym 2,3%. Rekordowy rok dla Renault, najpopularniejszej francuskiej marki na świecie, oraz dla Dacii. Renault jest drugą najlepiej sprzedającą się marką w Europie. Marka Renault utrzymała pozycję lidera na rynku samochodów elektrycznych dzięki udziałowi w rynku na poziomie 23,8%. We wszystkich regionach zwiększyła się zarówno wielkość sprzedaży jak i udziałów w rynku. W szczególności Grupa odnotowała wzrost sprzedaży w regionie Eurazji o 13,6% oraz w regionie Azji-Pacyfiku o 17,0%. W 2018 roku Renault zamierza osiągnąć wzrost dzięki rozwijaniu działalności na rynkach pozaeuropejskich oraz odnowionej gamie.</p>

>

Boulogne-Billancourt, 15 stycznia 2018  r. – Pi?ty rok z rzędu grupa Renault odnotowuje wzrost sprzedaży. W 2017 roku sprzedano 3  761  634 samochody. Sprzedaż samochodów osobowych i dostawczych Grupy Renault (wł?cznie z mark? Łada) w skali światowej zwiększyła się o 8,5%, przy ogólnym wzroście rynku motoryzacyjnego o 2,3%. Udział Grupy w rynku światowym wynosi obecnie 4,0% (+0,2 punktu w stosunku do 2016  roku).

W segmencie samochodów dostawczych grupa osi?gnęła wielkość sprzedaży na rekordowym poziomie 462  859 pojazdów, co oznacza wzrost o 4,1% w stosunku do roku 2016.  

Marki Renault i Dacia pobiły rekordy sprzedaży, osi?gn?wszy liczbę sprzedanych samochodów odpowiednio 2  670  982 i 655  235. Sprzedaż Łady zwiększyła się o 17,8%, a liczba sprzedanych i zarejestrowanych samochodów wyniosła 335  564, natomiast sprzedaż Renault Samsung Motors spadła o 10,1% do poziomu 99  846 egzemplarzy.    

W 2017 roku nasza Grupa pobiła nowy rekord - sprzedaliśmy ponad 3,7 miliona samochodów. Nadal rosn? sprzedaż i udziały w rynku we wszystkich regionach świata. Nasza strategia odnawiania gamy samochodów i ekspansji geograficznej, któr? realizujemy od wielu lat, przynosi owoce. W 2018 roku będziemy kontynuować zwiększanie sprzedaży i rozwijanie działalności na rynkach pozaeuropejskich zgodnie z naszym planem Drive The Future - zapowiedział Thierry Koskas, członek Komitetu Wykonawczego i  Dyrektor Handlowy grupy Renault.  

W Europie, przy średnim wzroście rynkowym na poziomie 3,3%, sprzedaż Grupy wzrosła o 5,6% do 1  911  169 egzemplarzy. Udział Grupy w rynku europejskim wyniósł 10,8%, co oznacza wzrost o 0,2 punktu.  

Sama marka Renault odnotowała wzrost o 3,7%. Udział w rynku wyniósł 8,2%. Korzystne dla marki było w szczególności odnowienie w 2016 roku całej rodziny Mégane oraz wprowadzenie na rynek nowego Koleosa w czerwcu ubiegłego roku. Clio 4 nadal pozostaje drugim najlepiej sprzedaj?cym się samochodem w Europie, a Captur zajmuje pierwsze miejsce w segmencie crossoverów tej kategorii.

W segmencie samochodów elektrycznych Renault utrzymuje pozycję lidera z udziałem w  rynku wynosz?cym 23,8%. Sprzedaż w tym segmencie wzrosła aż o 38%. Renault ZOE jest najlepiej sprzedaj?cym się w Europie samochodem elektrycznym, a liczba sprzedanych i  zarejestrowanych samochodów tego modelu wzrosła o 44%.  

Jeszcze przed wprowadzeniem na rynek na pocz?tku 2018  roku nowego Dustera marka Dacia odnotowała kolejny rekord sprzedaży w Europie - 463  712 sprzedanych i zarejestrowanych samochodów (wzrost o 11,7%), co zapewniło jej 2,6% udziału w rynku (wzrost o 0,2 punktu). Osi?gnięty wzrost jest zwi?zany głównie z wynikami sprzedaży Sandero faza 2, wprowadzonego pod koniec 2016 r.  

We wszystkich regionach pozaeuropejskich zwiększyła się zarówno wielkość sprzedaży jak i udziały w rynku. Sprzedaż Grupy wzrosła o 11,6% przy średnim wzroście rynkowym 3,3%. Wielkość sprzedaży na rynkach pozaeuropejskich stanowi obecnie 49,2% całej sprzedaży.  

Grupa Renault umocniła swoj? pozycję dzięki sukcesom odnowionej gamy modeli: Renault Kaptur, ŁADA Vesta i ŁADA XRAY w Rosji, Koleos w Chinach, Mégane Sedan w Turcji, Duster Oroch i Kwid w Ameryce.  

W Eurazji wielkość sprzedaży Renault wzrosła o 13,6%, przy ogólnym wzroście na rynku wynosz?cym 7,0%. Udział Grupy w rynku, ł?cznie z mark? Łada, zwiększył się o1,4 punktu, do 24,5%, w szczególności za spraw? dynamiki wzrostu sprzedaży w Rosji.

Rynek rosyjski po raz pierwszy od czterech lat odnotował wzrost i to o  12,2%. Sprzedaż Grupy zwiększyła się natomiast o 16,9% (ł?cznie z Ład?). W 2017 roku ponad jedna czwarta samochodów sprzedawanych w Rosji to Łada lub Renault.

Łada odnotowała wzrost sprzedaży o 17,0%, co zapewniło jej 19,5% udziału w rynku (wzrost o +0,8 punktu), dzięki sukcesom odnowionej gamy, a zwłaszcza modeli ŁADA Vesta i ŁADA XRAY.

Udział marki Renault w rynku osi?gn?ł rekordowy poziom 8,5%, co daje wzrost o 0,3 punktu. Sprzedano i zarejestrowano 30  958 sztuk modelu Kaptur oraz 43  715 sztuk modelu Duster.

Rosja jest obecnie drugim co do wielkości rynkiem grupy (po objęciu konsolidacj? Łady).  

W Turcji Renault osi?gnęło najlepszy w historii poziom sprzedaży i wzrost o 7,0% (130  276 samochodów), przy ogólnym spadku na rynku wynosz?cym 2,8%. Dowodem sukcesu modelu Mégane Sedan jest liczba blisko 39  300 sprzedanych i zarejestrowanych samochodów. Udział Grupy w rynku wzrósł o 1,3 punktu do poziomu 13,6% i Renault stało się najpopularniejsz? mark? na rynku samochodów osobowych i dostawczych w tym kraju.  

W regionie Azji i Pacyfiku sprzedaż samochodów wzrosła o 17,0% przy średnim wzroście rynkowym o 2,7%.

W Chinach Renault sprzedało ponad 72  100 samochodów, wobec 35  278 sztuk w roku 2016, co oznacza podwojenie wielkości rocznej sprzedaży. Potwierdzeniem sukcesu nowego Koleosa jest liczba ponad 43  400 sprzedanych i  zarejestrowanych samochodów.

Renault Samsung Motors zanotowało spadek o 10,1% z powodu braku nowych modeli przy silnej konkurencji na rynku. Nast?piło to po fali wysokiego wzrostu w 2016  r. w wyniku wprowadzenia do sprzedaży modeli SM6 oraz QM6.  

W regionie Afryki, Bliskiego Wschodu i Indii sprzedaż grupy wzrosła o 8,4% przy ogólnym wzroście na rynku motoryzacyjnym rzędu 2,0%. Udział Grupy w rynku wzrósł o 0,4 punktu do poziomu 6,6%.

W Iranie odnotowano wzrost sprzedaży o 49,3%, co zapewniło rekordowy udział w rynku na poziomie 10,8% (wzrost o 2,4 punktu) dzięki sukcesom modeli Tondar i Sandero. W Indiach Renault wci?ż jest najpopularniejsz? europejsk? mark? samochodów i ma udział w rynku wynosz?cy 3,1%. Przed planowanym zwiększeniem produkcji modelu Captur sprzedaż spadła o 14,9%.

W krajach Maghrebu sprzedaż Grupy wzrosła o 5,6%, pomimo ogólnego spadku na tamtejszym rynku o 4,7%. Udział Grupy w rynku wyniósł 42,4%, co oznacza wzrost o 4,1 punktu, głównie za spraw? dobrych wyników osi?gniętych w Algierii, gdzie Grupa zdobyła rekordowy udział w rynku rzędu 62,8%, co daje wzrost o 11 punktów.  

W regionie Ameryki Środkowej i Południowej sprzedaż wzrosła o 9,9%, przy ogólnym wzroście na rynku wynosz?cym 7,2%. Grupa uzyskała udział w rynku w wysokości 6,7%, czyli większy o 0,2 punktu.

Grupa doskonale wykorzystała ożywienie na rynku brazylijskim, na którym nast?pił wzrost o 9,3%. Sprzedaż zwiększyła się o 11,4%, a udział w rynku osi?gn?ł rekordowy poziom 7,7% (wzrost o 0,1 punktu) dzięki dobrym wynikom sprzedaży modeli Captur i Kwid. Od wprowadzenia do sprzedaży w lipcu ubiegłego roku model Kwid został już sprzedany w liczbie blisko 22  600 egzemplarzy.

Na rynku argentyńskim, przy średnim wzroście na poziomie 26,4%, przed oczekiwanym zwiększeniem produkcji modelu Kwid Grupa osi?gnęła wzrost o 16,3%.  

PERSPEKTYWY HANDLOWE GRUPY RENAULT NA ROK 2018  

W 2018 roku na światowym rynku powinien nast?pić wzrost rzędu 2,5% w stosunku do roku 2017. Na rynku europejskim oczekuje się wzrostu na poziomie 1%, również jednoprocentowy wzrost spodziewany jest we Francji.  

Jeśli chodzi o regiony pozaeuropejskie, to na rynku brazylijskim powinien nast?pić wzrost rzędu 5%, a na rynku rosyjskim bliski 10%. W Chinach powinien nast?pić wzrost o 5%, a w Indiach o 6%.  

W tej sytuacji w roku 2018 Grupa powinna we wszystkich regionach odczuć pozytywne efekty odnowienia gamy i nadal zwiększać sprzedaż, zwłaszcza dzięki wzrostowi na rynkach pozaeuropejskich zgodnie z nowym planem „Drive the Future”Więcej na temat...1.  

W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT Z:

Rie Yamane
rie.yamane(@)renault.com
Attachée prasowy
+33 1 76 84 00 99
+33 6 03 16 35 20  

Renault Presse: + 33 1 76 84 63 36
Strony internetowe: Grouperenault.com
Śledź nas na: @Groupe_Renault

Więcej na temat...1Przy niezmienionym składzie Grupy.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!