Komitety  •  Grupa robocze

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską w zakresie jednorodności transakcji

W nawiązaniu do zapowiedzi Pana Marcina Jamrożego (Dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów) podczas spotkania zorganizowanego przez CCIFP we współpracy z izbami zrzeszonymi w IGCC w zakresie obowiązków dokumentowania tzw. transakcji rajowych chcieliśmy poinformować o publikacji odpowiedzi MF na interpelację poselską w zakresie jednorodności transakcji.

Zgodnie z odpowiedzią MF, dla transakcji innych niż transakcje kontrolowane (czyli z podmiotami niepowiązanymi), jeżeli rzeczywisty właściciel jest rezydentem w tzw. raju podatkowym, przewidziany w art. 11o ust. 1a ustawy o CIT (art. 23za ust. 1a ustawy o PIT) limit dokumentacyjny w wysokości 500 000 zł ustala się na podstawie transakcji o charakterze jednorodnym zawartej z jednym kontrahentem. Innymi słowy, w przypadku transakcji z podmiotami niepowiązanymi nie dokonujemy sumowania / agregacji transakcji z innymi niepowiązanymi kontrahentami tylko patrzymy na jednorodne transakcje z jednym kontrahentem. Jest to korzystna interpretacja dla przedsiębiorców przepisów, które w dużym stopniu rozszerzyły zakres obowiązków dokumentacyjnych dla tzw. transakcji rajowych od 2021 i nałożyły obowiązek weryfikacji kontrahentów.

 

Link do odpowiedzi MF

 

Biorąc jednak pod uwagę całokształt przepisów, ich uciążliwość i niewspółmierność międzynarodowe izby bilateralne zwróciły się do Ministerstwa Finansów o uchylenie przepisów nakładających kolejne obowiązki w zakresie tzw. transakcji rajowych, względnie odroczenie w czasie wprowadzonych rozwiązań.

Prace prowadziła i koordynowała Francusko-Polska Izba Gospodarcza.
Merytorycznie IGCC wspierała Ewelina Stamblewska-Urbaniak | Partner, Transfer Pricing / Financial Modeling and Valuation Services, CRIDO.

Przydatne linki

Stanowisko IGCC dotyczące regulacji ws. cen transferowych Spotkanie CCIFP z Marcinem Jamrożym, Dyrektorem Departament Cen Transferowych w Ministerstwie Finansów
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!