Juridique & Fiscalité

Spotkanie CCIFP z Marcinem Jamrożym, Dyrektorem Departament Cen Transferowych w Ministerstwie Finansów

Wydarzenie odbyło się 13 kwietnia 2021 r. i uczestniczyło w nim również kierownictwo Departamentu Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów. 

Przedstawiamy poniżej najistotniejsze tezy i wnioski, które wyniknęły ze spotkania:

  • Dyrektor Jamroży podkreślił, że intencją jest powszechnie akceptowana walka ze zjawiskiem przerzucania dochodów do „rajów podatkowych” przy równoczesnym wprowadzeniu korzystniejszych z perspektywy podatników przepisów. Jak bowiem podkreślono, dotychczas obowiązujący wymóg dokumentowania płatności realizowanych pośrednio (również bezpośrednio) na rzecz podmiotu rajowego był mniej czytelny względem odwołania się do znanej prawu podatkowemu instytucji rzeczywistego właściciela i wprowadzonego domniemania. W oparciu ponadto o dostępne dane, które wskazują na znikomą wartość płatności dokonywanych bezpośrednio na rzecz podmiotów rajowych, podkreślono powinność zwalczania „pośrednich” transakcji z rajami podatkowymi. 
  • W ujęciu formalnym, aktualnie poddany pod konsultacje podatkowe projekt objaśnień referuje wyłącznie do wprowadzonego domniemania i wykazywania w tym kontekście należytej staranności (por. art. 11o ust. 1b CIT). Podkreślenia jednak wymaga istotność relacji pomiędzy przepisami art. 11o ust. 1a a ust. 1b Ustawy CIT. Jeżeli status rzeczywistego właściciela zostanie ustalony i przypisany kontrahentowi, brak jest obowiązku dalszej weryfikacji ewentualnego występowania rozrachunków na linii kontrahent – podmiot rajowy.  
  • Zagadnienie odpowiedniego stosowania przepisów art. 11k ust. 3 – 5 Ustawy CIT (czyli agregacji transakcji z różnymi kontrahentami) stanowi przedmiot interpelacji poselskiej. Minister Finansów aktualnie pracuje nad zajęciem stanowiska i udzieleniem odpowiedzi.
  • Dyrektor Jamroży zapowiedział otwartość Ministerstwa na wszelkie konstruktywne postulaty w zakresie ewentualnych zmian legislacyjnych w materii szeroko rozumianych cen transferowych i zaanonsował chęć wprowadzenia zmian ukierunkowanych na uproszczenia obowiązków dokumentacyjnych.  

 

CCIFP we współpracy z izbami zrzeszonymi w IGCC przygotowuje stanowisko w ramach prowadzonych konsultacji publicznych.

Więcej informacji: joanna.jaroch(@)ccifp.pl

Przydatne linki

Informacje o wydarzeniu
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!