Analizy i badania

Odczyty z USA w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 1,478, obligacji 5-letnich obniżyły się do poziomu 2,247 (spadek o 2pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,945 (spadek o 11pb).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości utrzymywały się w trendzie spadkowym, w ślad za obligacjami niemieckimi. Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia była czwartkowa aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 4- i 5-letnich terminach zapadalności za ł?cznie 6,0 mld zł przy popycie równym 11,75 mld zł. Aukcja była pozytywna dla cen polskich obligacji. W pi?tek miała miejsce korekta, w wyniku której doszło do wzrostu rentowności polskiego długu widocznego szczególnie na krótkim końcu krzywej.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? liczne dane z amerykańskiej gospodarki (PKB, zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym, indeks Conference Board oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan). W przypadku realizacji naszych prognoz sumaryczny wpływ odczytów z USA może być lekko negatywny dla rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!