Aktualności firm stowarzyszonych

„Odbierz sadzonkę!” w Carrefour Wileńska

<p style="text-align: justify;"><strong>Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi Carrefour we współpracy z SUEZ Polska przygotował dla swoich klientów z Warszawy i okolic „zieloną” niespodziankę. Osoby, które w najbliższą sobotę (22 kwietnia, w godzinach 10.00-15.00) przyniosą do hipermarketu Carrefour Wileńska makulaturę: gazety, pudełka lub inne odpady papierowe, otrzymają za darmo sadzonkę drzewa lub ozdobnej rośliny doniczkowej. </strong></p>

>

Kampania „Odbierz sadzonkę!” zostanie przeprowadzona na parkingu Galerii Wileńskiej. W najbliższ? sobotę będzie tam działać wyj?tkowe stoisko, przygotowane w ramach współpracy Carrefour z firm? SUEZ Polska. W tym miejscu będzie można otrzymać za darmo sadzonkę drzewa lub kwiatów doniczkowych. Wystarczy jedynie przynieść stare czasopisma, gazety, wydruki, pudełka kartonowe lub inne odpady papierowe. Osoby, które przekaż? większ? ilość makulatury, dostan? kilka sadzonek. Kampania „Odbierz sadzonkę!” jest kolejn? inicjatyw?, któr? realizuje Carrefour w celu ochrony zasobów leśnych i promowania racjonalnego gospodarowania odpadami.

Makulatura to cenny surowiec, który można poddać recyklingowi nawet 7-krotnie. Dzięki akcji, zebrane zasoby zostan? przetworzone i przywrócone do ponownego wykorzystania, o co zadba SUEZ Polska, światowy lider w zakresie gospodarki wodnej i odpadowej.

Carrefour od wielu lat angażuje się w inicjatywy maj?ce na celu propagowanie ochrony środowiska naturalnego wśród klientów i pracowników sieci. Tylko w pierwszym kwartale 2017 r. Carrefour zaangażował się w kilka akcji ekologicznych. Sieć wł?czyła się w inicjatywę „Godzina dla ziemi”, w ramach której m.in. wył?czono część neonów i logotypów na elewacji sklepów, zmniejszono oświetlenie sal sprzedaży i magazynów, a także zredukowano wydajność systemów wentylacyjnych. Carrefour przygotował również akcję edukacyjn? dla swoich pracowników z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów. W ramach inicjatywy „STOP Deforestacji” sieć handlowa zachęcała do ograniczenia zużycia papieru w miejscu pracy.

Firma wprowadziła również wiele rozwi?zań proekologicznych w swojej działalności biznesowej. Carrefour podj?ł globalny wysiłek na rzecz klimatu, zobowi?zuj?c się do ograniczenia emisji CO2 o 40% do 2025 r. oraz o 70% do 2050 r., w porównaniu z poziomem z 2010 r. Aby tego dokonać, sieć planuje ograniczenie zużycia energii o 30% do 2025 r. Cel ten jest zrealizowany m.in. dzięki zastosowaniu energooszczędnego oświetlenia LED, wprowadzeniu przyjaznego środowisku systemu chłodniczego, wykorzystuj?cego CO2, czy też wymianę starych central klimatycznych na centrale wykorzystuj?ce rekuperację, pompy ciepła i geotermię.

Warto także dodać, że aż 7 praktyk z zakresu ochrony środowiska zostało opublikowanych w tegorocznym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

O Carrefour

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 800 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o ł?cznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest części? Grupy Carrefour, referencyjnej sieci spożywczej, która posiada blisko 12 000 sklepów w ponad 30 krajach. Grupa Carrefour jest sieci? multilokaln?, multiformatow? i multikanałow?, obsługuj?c? codziennie 13 milionów klientów na całym świecie.

Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy. Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniaj? się do realizacji tej polityki poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

O SUEZ

SUEZ Polska jest części? Grupy SUEZ - światowego lidera w dziedzinie gospodarki wodnej i odpadowej. Grupę tworz? specjalistyczne spółki dostarczaj?ce innowacyjne rozwi?zania w modelu gospodarki cyrkularnej w czterech głównych sektorach: woda, recykling i odzysk, oczyszczanie i uzdatnianie oraz consulting. SUEZ oferuje kompleksowe usługi w zakresie odbioru, recyklingu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych, w tym usługi specjalistyczne tj. remediacja gleb i obsługa separatorów.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!