Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło od 1 stycznia 2021

Od 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie obowiązek zgłaszania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o zawarciu każdej umowy o dzieło z osobą fizyczną w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wymóg raportowania dotyczy płatników ZUS, oraz osoby fizyczne zlecające dzieło. Obowiązek nie dotyczy jednak umów o dzieło:

  • zawartych z własnym pracownikiem, 
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Zgłoszenie umowy o dzieło wymaga wypełnienia specjalnego formularza ZUS RUD. Można dostarczyć go w formie papierowej albo za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Uchybienie obowiązkowi zaraportowania umowy można kwalifikować jako niezgłoszenie danych wymaganych ustawą, co jest podstawą do nałożenia grzywny na płatnika składek.

Wraz z nowym obowiązkiem można się spodziewać wzmożonych kontroli ZUS, w celu oceny charakteru prawnego zawieranych umów o dzieło, co może prowadzić do reklasyfikacji umów o dzieło na umowę zlecenie lub umowę o pracę.

Kancelaria Bird & Bird wspiera klientów w opracowywaniu modeli zatrudnienia pozapracowniczego, jak i we wszelkich sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!