Aktualności firm stowarzyszonych

Obowiazek audytu energetycznego do 30 września

>

Tylko do 30 września 2017 r. przedsiębiorstwa maj? czas na przeprowadzenie obowi?zkowego audytu energetycznego, a z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że pod koniec maja b.r. zaledwie 4 proc. z nich potwierdziło realizację audytu. Obowi?zek dotyczy przedsiębiorstw, które zatrudniaj? co najmniej 250 pracowników oraz tych, których roczny obrót przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny wynosi ponad 43 mln euro. Za niedopilnowanie tego obowi?zku grozi kara w wysokości do 5 proc. rocznych przychodów. Audyt energetyczny można przeprowadzić w wersji podstawowej lub rozszerzonej. Pierwsza z nich pozwala spełnić ustawowy obowi?zek. Natomiast audyt w wersji rozszerzonej umożliwia firmie ubieganie się o różne formy dofinansowania na inwestycje zwi?zane z popraw? efektywności energetycznej, czyli białe certyfikaty lub fundusze unijne.

Więcej informacji znajd? Państwo w krótkim filmiku informacyjnym :

https://www.youtube.com/watch?v=omxNx0sWB_A

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!