Analizy i badania

Nowy warunek przy stosowaniu zwolnienia dla dywidendy

<p style="text-align: justify;">W celu dostosowania przepisów krajowych do dyrektyw unijnych, których termin wdrożenia upływa z końcem 2015 r., rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednym z głównych założeń projektu jest wprowadzenie dodatkowego warunku stosowania zwolnienia dla dywidend.</p>

>

Aby zastosować zwolnienie dla dywidendy, podmiot wypłacaj?cy będzie miał obowi?zek posiadania oświadczenia beneficjenta dywidendy. W oświadczeniu tym, odbiorca będzie zobowi?zany zadeklarować, że wypłacana dywidenda nie wynika z czynności, których celem było uzyskanie zwolnienia z dochodu na skutek stosowania fikcyjnych uzgodnień nieodzwierciedlaj?cych rzeczywistości gospodarczej. Brak takiego oświadczenia spowoduje obowi?zek pobrania podatku przez podmiot wypłacaj?cy dywidendę.

Prawdziwość oświadczenia będzie mogła zostać zweryfikowana w czasie kontroli. Jeżeli organ podatkowy wykaże, że oświadczenie złożone przez beneficjenta dywidendy jest fałszywe, określi zobowi?zanie podatkowe i odmówi zastosowania zwolnienia od wypłacanych dywidend.

Omawiane przepisy maj? wejść w życie 31 grudnia 2015 r. i będ? miały zastosowanie do dochodów osi?gniętych od 1 stycznia 2016 r.

NOWY WARUNEK PRZY STOSOWANIU ZWOLNIENIA DLA DYWIDENDY >>>

***

Zastrzeżenie

Newsletter ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowan? treści? artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń s?dów. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem pogl?dów wyrażanych przez autorów publikacji. Accace Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

O Accace

Z ponad 250 profesjonalistami oraz oddziałami w 7 krajach, Accace jest jedn? z wiod?cych firm outsourcingowych i doradczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Sukcesywnie wcielamy w życie nasz? strategię rozwoju poza ten region. Naszym celem jest świadczenie usług o globalnym zasięgu. Dzięki temu zaufało nam już ponad 1400 międzynarodowych firm.

Nasze biura znajduj? się w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, w Polsce, na Ukrainie i w Niemczech. We wszystkich innych europejskich krajach działamy poprzez sieć firm partnerskich.

Więcej o nas na stronie www.accace.pl

Kontakt

Krystian Kwiatkowski
Tax Consultant
E-Mail: Krystian.Kwiatkowski@accace.com
Tel: +48 223 132 950

Do pobrania

Download PL-2015-08-07-Nowy-warunek-przy-stosowaniu-zwolnienia-dla-dywidendy-PL.pdf  (PDF • 512 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!