Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Nowe zasady promocji cenowych mają zwalczać sztuczne podwyższanie cen

Sztuczne podwyższanie cen, aby je następnie obniżyć, zwalczać ma Dyrektywa Omnibus, która wprowadza wiele zmian korzystnych dla konsumentów nakładając jednocześnie nowe obowiązki na producentów. Najważniejsza zmiana dotyczy właśnie promocji cenowych.

Unia Europejska dostosowując przepisy do zmian na rynku i rozwoju świata cyfrowego wprowadziła Nowy Ład dla Konsumentów, który wszedł w życie 11 kwietnia 2018 r. Celem jest zwiększenie ochrony obywateli europejskich poprzez eliminację luk prawnych w przepisach krajowych dotyczących kar odstraszających i sankcjonujących naruszenia wewnątrzunijne oraz niewystarczający model indywidualnych środków ochrony prawnej dla konsumentów.

Elementem Nowego Ładu dla Konsumentów jest Dyrektywa Omnibus, znana też jako Dyrektywa Egzekucyjna i Modernizacyjna, która w UE weszła w życie 7 stycznia 2020 r. Wprowadza ona zmiany w czterech wcześniejszych dyrektywach dotyczących ochrony konsumentów: dyrektywie dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, dyrektywie w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, dyrektywie w sprawie praw konsumentów, dyrektywie w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom.

- Sztuczne zawyżanie cen przed wyprzedażami ma być zwalczane w ten sposób, że przedsiębiorca obok ceny promocyjnej będzie musiał również pokazać cenę najniższą w ostatnich trzydziestu dniach - mówi w rozmowie z MarketNews24 Dagmara Cieniawska, radca prawny, kancelaria Affre i Wspólnicy, ekspertka Komitetu retail Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. – Przedsiębiorcy będą musieli zweryfikować dotychczasowy sposób pokazywania cen, wprowadzając zmiany w swoich systemach informatycznych i na swoich stronach internetowych.

Producenci będą musieli zmienić swoje kampanie promocyjne i podejście do marketingu. Zmienić muszą się także komentarze w internecie pisane na zlecenie producentów. Producent będzie zobligowany do poinformowania konsumentów o tym, że osoba wystawiająca komentarz w rzeczywistości kupiła ten produkt bądź go używała.

- Dyrektywę Omnibus łatwiej będzie wprowadzić w internecie, a trudniej w sprzedaży stacjonarnej ze względu na weryfikację komentarzy – wyjaśnia D.Cieniawska.

Dyrektywa Omnibus powinna zostać wprowadzona w Polsce 28 maja 2022 r. Prawdopodobnie będzie obowiązywać od jesieni br.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!