Analizy i badania

Nowa lista krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

<p style="text-align: justify;">W dniu 19 maja 2015 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów, określające nową listę krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, tj.:</p>

>

1. Rozporz?dzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosuj?cych szkodliw? konkurencję podatkow? w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2015 r. poz. 599) oraz,

2. Rozporz?dzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosuj?cych szkodliw? konkurencję podatkow? w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2015 r. poz. 600).

Z listy tzw. rajów podatkowych zostały wykreślone następuj?ce państwa i terytoria:

  • Belize,
  • Bermudy,
  • Gibraltar,
  • Kajmany,
  • Montserrat,
  • Turks i Caicos.

Przygotowanie przez resort finansów nowej listy, było spowodowane uzyskaniem przez powyższe obszary pozytywnej oceny OECD „largely compliant” w ramach raportu Peer Review 2. Na jego podstawie OECD dokonuje okresowej oceny państw i terytoriów w zakresie wymiany informacji podatkowych.

Zgodnie z wymienionymi wyżej rozporz?dzeniami, nowa lista obejmuje ł?cznie 31 państw i terytoriów.

Określenie państw i terytoriów stosuj?cych szkodliw? konkurencję podatkow? jest spowodowane przeciwstawianiu się praktykom stosowanym przez niektóre jurysdykcje podatkowe. Polegaj? one głównie na braku podatku dochodowego lub wprowadzaniu rozwi?zań ułatwiaj?cych przenoszenie rezydencji podatkowej do tych krajów.

Nowa lista krajów i terytoriów stosuj?cych szkodliw? konkurencję podatkow? >>>

***

Kontakt  
Krystian Kwiatkowski
Konsultant podatkowy  
E-Mail: Krystian.Kwiatkowski@accace.com  
Tel: +48 223 132 950

O Accace

Z ponad 250 profesjonalistami oraz oddziałami w 7 krajach, Accace jest jedn? z wiod?cych firm outsourcingowych i doradczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Sukcesywnie wcielamy w życie nasz? strategię rozwoju poza ten region. Naszym celem jest świadczenie usług o globalnym zasięgu. Dzięki temu zaufało nam już ponad 1400 międzynarodowych firm. Nasze biura znajduj? się w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, w Polsce, na Ukrainie i w Niemczech. We wszystkich innych europejskich krajach działamy poprzez sieć firm partnerskich. Więcej o nas na stronie www.accace.pl

Zastrzeżenie
Newsletter ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowan? treści? artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń s?dów. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem pogl?dów wyrażanych przez autorów publikacji. Accace Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Do pobrania

Download tax.pdf  (PDF • 556 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!