Analizy i badania

Nominalna sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła w listopadzie o 3,3% r/r wobec 0,8% w październiku

<p style="text-align: justify;">Głównym źródłem wyższego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej było silne zwiększenie jej dynamiki w kategorii "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach”.</p>

>

W kierunku wzrostu dynamiki sprzedaży detalicznej pomiędzy październikiem a listopadem oddziaływały również efekty niskiej bazy w kategoriach "pojazdy samochodowe, motocykle, części” oraz "pozostałe” zwi?zane z ubiegłorocznym rozkładem dni świ?tecznych (por. MAKROpuls z 17.12.2015). Dane o sprzedaży detalicznej stanowi? wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? konsumpcja prywatna w IV kw. zwiększy się o 3,3% r/r wobec 3,1% w III kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!