Analizy i badania

Niska majowa inflacja wsparła polskie obligacje

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich wzrosły do poziomu 2,539 (wzrost o 3pb), a obligacji 5-letnich i 10-letnich nie zmieniły się i wyniosły odpowiednio 3,021 oraz 3,507.</p>

>

W pierwszej części tygodnia mieliśmy do czynienia ze wzrostem rentowności polskich obligacji, gdyż inwestorzy realizowali zyski sprzed tygodnia. W kierunku spadku cen polskich obligacji oddziaływały także liczne wypowiedzi członków RPP, którzy wskazywali na niskie prawdopodobieństwo ewentualnej obniżki stóp procentowych. W drugiej części tygodnia polski dług zacz?ł zyskiwać na wartości. Wsparciem dla spadku rentowności był niski odczyt majowej inflacji w Polsce, który zwiększył oczekiwania inwestorów na obniżkę stóp procentowych.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla polskiego rynku długu będzie środowa publikacja danych nt. produkcji przemysłowej w Polsce. W przypadku realizacji naszej prognozy, niższej od konsensusu rynkowego, oczekujemy wzrostu popytu na polskie obligacje, a w rezultacie spadku ich rentowności.

Środowa decyzja FOMC o dalszym ograniczaniu programu QE3, liczne dane ze sfery realnej amerykańskiej gospodarki (produkcja przemysłowa, rynek nieruchomości) oraz wyniki badań koniunktury (indeks NY Empire State, Philadelphia FED) nie spotkaj? się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku. Oczekujemy, że wtorkowe dane nt. zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Polsce będ? również neutralne dla cen polskiego długu.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!