Zobacz także  •  Członkowie

Net-Zero Industry Act zapewni technologiczne zaplecze dla transformacji energetycznej

Komisja Europejska przedstawiła założenia zapowiadanego dokumentu „Net-Zero Industry Act”. Jest to element Europejskiego Zielonego Ładu, który będzie swojego rodzaju „prawem o przemyśle bezemisyjnym”. Kluczem jest wsparcie lokalnego potencjału.

16 marca 2023 r. KE przedstawiła projekt regulacji dotyczący przemysłu bezemisyjnego, którego celem jest zwiększenie produkcji technologii bezemisyjnych na terenie Unii Europejskiej. Jest to jedno z założeń planu przemysłowego, przedstawionego 1 lutego br. przez szefową KE Ursulę von der Leyen. Nowy dokument został przedstawiony wraz z projektem regulacji dotyczących surowców krytycznych oraz reformą struktury rynku energii elektrycznej. Te trzy dokumenty przełożą się na „zmniejszenie zależności UE od wysoce skoncentrowanego importu”. Teraz nad projektami pochyli się Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

Unijny przemysł będzie bardziej konkurencyjny

Projekt zakłada działania mające na celu zwiększenie odporności i konkurencyjności produkcji technologii bezemisyjnych w UE. W ten sposób nowo kreowany systemy energetyczny będzie bardziej zrównoważony...

Dalsza część artykułu: Net-Zero Industry Act zapewni technologiczne zaplecze dla transformacji energetycznej (teraz-srodowisko.pl)

Artykuł pochodzi z serwisu: www.teraz-srodowisko.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!