Analizy i badania

Najwyższy w historii grudniowy przyrost zatrudnienia

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS, roczna dynamika zatrudnienia wzrosła w grudniu do 1,4% wobec 1,2% w listopadzie, a tym samym zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w grudniu o 9,1 tys. m/m wobec takiego samego przyrostu w listopadzie.</p>

>

Jest to najwyższy w historii grudniowy, miesięczny przyrost zatrudnienia. Zazwyczaj w grudniu mamy do czynienia z sezonowym spadkiem zatrudnienia (m.in. ze względu na zmniejszenie liczby etatów w budownictwie). W grudniu ub. r. czynnikiem ograniczaj?cym sezonowy spadek zatrudnienia w była natomiast relatywnie niska liczba dni o silnie ujemnych temperaturach (średnia temperatura w grudniu ub. r. wyniosła +4,1 st. C wobec przeciętnie -0,5 st. C w grudniach lat 2007-2014).

W efekcie szacujemy, że w IV kw. 2015 r. realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło 5,4% r/r wobec 5,3% r/r w III kw. Dane te stanowi? wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? realna dynamika konsumpcji wzrośnie z 3,1% r/r w III kw. do 3,3% w IV kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!