Izba

Młodzi na Forum Ekonomicznym w Krynicy - wyjątkowa zniżka na udział w wydarzeniu

Zapraszamy młodych liderów z firm stowarzyszonych na Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Skorzystajcie z wyjątkowej zniżki i włączcie się do debaty.

Młodzi@Forum to projekt skierowany do aktywnych młodych liderów i liderek środowisk społecznobiznesowych. Organizatorzy Forum Ekonomicznego umożliwiają na preferencyjnych warunkach udział przedstawicielkom i przedstawicielom, którzy chcą zmieniać otaczającą rzeczywistość poprzez budowanie konsensu i dialogu społecznego.

Wspólnie z Partnerami wyłonią osoby z różnych środowisk, które podczas Forum będą brały aktywny udział w wydarzeniach. Celem projektu jest integracja różnych środowisk oraz zwiększenie reprezentacji młodych osób w dyskusjach podczas Forum Ekonomicznego, które kształtują dyskurs społeczny.

Organizatorem projektu jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Inicjator: Jan Berdychowski

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85, 00-382 Warszawa e-mail: forum@isw.org.pl tel. (+48 22) 583 11 00 www.forum-ekonomiczne.pl

Warunki: Organizator Forum Ekonomicznego, Fundacja Instytut Studiów wschodnich w ramach zwiększania partycypacji młodych w dialogu społecznym, wraz z Partnerami umożliwia rejestrację na preferencyjnych warunkach dla młodych reprezentujących:

a. Biznes: 450 zamiast 7500

b. NGO/Naukę/Administrację Publiczną w wysokości 190

Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania wspólnie z Partnerami spośród zgłoszeń osób, którym będą przysługiwały preferencyjne stawki. Nie pokrywa kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Kwoty wyrażone w netto pln.

Przebieg:

1. Rejestracja uczestników: 15.07.2022

2. Przedstawienie możliwości udziału w wydarzeniach Forum poszczególnym uczestnikom do 30.07

3. 3.09 – udostępnienie harmonogramu wydarzeń Młodzi@Forum

4. 6.09 – 11:00 – rozpoczęcie Forum Ekonomicznego, spotkanie powitalne dla uczestników i uczestniczek

5. 8.09 – spotkanie podsumowujące II edycję Młodzi@Forum

6. Do 30.09 - ewaluacja projektu

7. Poinformowanie uczestników o kolejnych działaniach związanych z programem Młodzi@Forum

UWAGA: Aby wziąć udział w programie Młodzi@Forum należy wypełnić II etapową rejestrację pod linkiem: https://economicforum.pl/rejestracja-forumekonomiczne/index.php/form/fe?open=FE&_lang=pl 

Osoba kontaktowa: Jan Berdychowski, 530616053, j.berdychowski@isw.org.pl

Do pobrania

Download Mlodzi_@_Forum_Ekonomiczne_6-8.09_Jan_Berdychowski__1_.pdf  (PDF • 6 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!