Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Minutes FOMC może przyczynić się do wzrostu stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 1,92 (wzrost o 54 pb), 5-letnie do 2,32 (wzrost o 35 pb), a 10-letnie do 2,53 (wzrost o 23 pb). W zeszłym tygodniu doszło do silnego wzrostu stawek IRS. Wynikał on z nieoczekiwanej decyzji RPP o podwyżce stóp procentowych, a także decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że niektóre przepisy Traktatu o Unii Europejskiej są niezgodne z Konstytucją RP w zakresie, w jakim dają polskim sądom kompetencje do przedkładania unijnego prawa nad przepisy krajowe, co doprowadziło do zaostrzenia sporu na linii Polska-UE. W konsekwencji, w ubiegłym tygodniu doszło również do silnego wzrostu spreadów pomiędzy rentownościami polskich i niemieckich obligacji.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie publikacja Minutes z wrześniowego posiedzenia Fed. Uważamy, że może ona przyczynić się do wzrostu stawek IRS. Publikacje danych z USA (inflacja CPI, sprzedaż detaliczna), Polski (finalna inflacja, bilans płatniczy) oraz Niemiec (indeks ZEW) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!