Partnerzy

Lista 2000 „Polskie przedsiębiorstwa” dziennika Rzeczpospolita - zaproszenie do udziału w ankiecie

<p style="text-align: justify;"><strong>Redakcja „Rzeczpospolitej” po raz czternasty przygotowuje listę dużych i średnich firm – </strong><strong>Lista 2000 „Polskie przedsiębiorstwa”. Celem jest przedstawienie w niej podstawowych danych finansowych oraz teleadresowych dwóch tysięcy największych firm. </strong></p>

>

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety.  Odpowiadaj?c na nie będ? mogli Państwo poznać swoj? pozycję na rynku oraz wycenę należ?cych do Państwa marek. Najważniejsza z ankiet dotyczy danych finansowych Państwa firmy. Prosimy o wybranie - w zależności od stosowanych zasad rachunkowości - jednej z dwóch jej wersji. Zamiast ankiety mog? Państwo przekazać do redakcji także kopię sprawozdania finansowego za 2017 rok (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych).

Ankieta dostępna jest tutaj >>>

Prosimy o przesłanie ankiety do 23 listopada na adres:
Anna Ogonowska-Rejer – anna.ogonowska(@)rp.pl, tel.: 696 068 064

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!