Analizy i badania

Liczba dni roboczych wsparła produkcję

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła we wrześniu o 6,2% r/r wobec 2,2% w sierpniu, co było nieznacznie powyżej naszej prognozy (6,0%) i poniżej konsensusu rynkowego (7,1%).</p>

>

Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zwiększenia dynamiki produkcji pomiędzy sierpniem a wrześniem była różnica   w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż przed rokiem, podczas gdy we wrześniu br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2012 r.). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu o 5,0% r/r (wzrost o 1,4% m/m).

Produkcja przemysłowa wzrosła w III kw. o 5,0% r/r wobec 1,2% w II kw., a produkcja budowlano-montażowa spadła o 7,1% r/r wobec -22,9% w II kw. Tym samym dzisiejsze dane stanowi? istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu PKB w III kw. (1,4% r/r wobec 0,8% w II kw.).

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!