Aktualności firm stowarzyszonych

Laboratoria Pierre Fabre - firma odpowiedzialna za wpływ swoich decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko

<p style="text-align: justify;">Laboratoria Pierre Fabre powstały z inicjatywy farmaceuty pana Pierre Fabre, który w 1961 roku otworzył aptekę w swoim rodzinnym mieście Castres we Francji i podjął ambitne wyzwanie wytwarzania leków, środków higieny dla rodziny oraz kosmetyków inspirowanych bogactwem świata roślinnego. Pięćdziesiąt lat później firma Pana Pierre Fabre liczy blisko 13 000 pracowników w 43 krajach świata, osiągnęła w 2015 roku obroty na poziomie 2,2 mld euro. Jest drugą co do wielkości francuską prywatną grupą farmaceutyczną, a także zajmuje drugą pozycję w skali światowej wśród firm dermokosmetycznych. Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) Pierre Fabre jest prowadzona w duchu humanistycznych wartości, którym hołdował założyciel firmy.</p>

>

Założenia wynikaj?ce ze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) s? filarem modelu rozwoju Laboratoriów Pierre Fabre, który jest realizowany w pięciu strategicznych kierunkach: Ład korporacyjny i Etyka; Ludzie i Dziedzictwo terytorialne; Innowacje i Zdrowie/Uroda; Ekokoncepcja i Wpływ na Środowisko; Znajomość i Ochrona Natury.

W ramach tych działań Laboratoria Pierre Fabre   od wielu lat podejmuj? starania na rzecz niskoemisyjnej transformacji energetycznej, realizuj?c przedsięwzięcia w oparciu o model gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) takie jak produkcja lokalna (roślin, wyci?gów itd.) umożliwiaj?ca ograniczenie transportu do niezbędnego minimum, rolnictwo biologiczne lub bez środków fitosanitarnych chemicznego pochodzenia, optymalna gospodarka odpadami w oparciu o innowacyjne rozwi?zania (kotłownie na biomasę), korzystanie z energii odnawialnej oraz ekokoncepcja produktów umożliwiaj?ca obniżenie ich oddziaływania na środowisko.

Laboratoria Pierre Fabre uczestnicz? w ten sposób aktywnie w międzynarodowym wysiłku na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, który znalazł konkretny wyraz w negocjacjach klimatycznych w czasie szczytu COP21.

Więcej o społecznie odpowiedzialnych działaniach prowadzonych przez firmę Pierre Fabre Dermo-Cosmetique dowiecie się podczas Targów CSR już 17 listopada na Stadionie PGE Narodowy.  Zapraszamy na stoisko numer 9.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!