Analizy i badania

Krajowe dane w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich zwiększyły się do poziomu 1,933 (wzrost o 3pb), obligacji 5-letnich obniżyły się do poziomu 2,869 (spadek o 8pb), a obligacji 10-letnich zmniejszyły się do poziomu 3,549 (spadek o 14pb).</p>

>

W poniedziałek mieliśmy do czynienia ze wzrostem cen polskiego długu w ślad za obligacjami niemieckimi, a we wtorek jego ceny były stabilne. W naszej ocenie było to zwi?zane korekt? na rynku po trwaj?cym od zwycięstwa D. Trumpa w wyborach prezydenckich w USA wzroście rentowności obligacji na rynkach bazowych. W środę ceny polskiego długu spadały na całej krzywej dochodowości, w kierunku czego oddziaływały lepsze od oczekiwań dane z USA (zamówienia na dobra trwałe oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan). Treść Minutes była zgodna z oczekiwaniami rynku, co sprzyjało stabilizacji rentowności polskich obligacji w czwartek i pi?tek. Do niższej zmienności  cen polskiego długu przyczyniła się również mniejsza aktywność inwestorów ze względu na Święto Dziękczynienia w USA (czwartek).  

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? środowe dane o inflacji i PKB w Polsce. W naszej ocenie będ? one pozytywne dla cen polskich obligacji. Wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie (PMI) nie spotkaj? się naszym zdaniem ze znacz?c? reakcj? rynku. Ograniczony wpływ na krzyw? dochodowości będ? miały również dane z USA (drugi szacunek PKB, zatrudnienie poza rolnictwem, indeksy Conference Board, ISM poza przetwórstwem). Pi?tkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję S&P zostanie ogłoszona zapewne po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej najprawdopodobniej negatywny wpływ na polski rynek długu zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!