Analizy i badania

Krajowe dane o produkcji i sprzedaży detalicznej w centrum uwagi rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do poziomu 2,006 (spadek o 1pb), 5-letnie do poziomu 2,438 (spadek o 3pb), a 10-letnie obniżyły się do poziomu 2,881 (spadek o 4pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu obserwowany był spadek stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za niemieckim rynkiem długu. Istotnym wydarzeniem była aukcja zamiany długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 3-, 5-, 6-, 10-, 11-, 12-letnich terminach zapadalności za 5,92 mld EUR odkupuj?c obligacje zapadaj?ce w 2018 r. za 5,78 mld EUR. Popyt wyniósł 7,6 mld EUR. Aukcja przyczyniła się do nieznacznego spadku stawek IRS.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie zaplanowana na wtorek publikacja krajowych danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Uważamy, że dane mog? przyczynić się do spadku stawek IRS. Dzisiejsze dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w polskim sektorze przedsiębiorstw nie będ? miały naszym zdaniem istotnego wpływu na rynek długu. Neutralne dla stawek IRS będ? również liczne dane z USA (finalny szacunek PKB, wstępne namówienia na dobra trwałego użytku, sprzedaż nowych domów, sprzedaż domów na rynku wtórnym, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz indeks Ifo dla Niemiec.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!