Analizy i badania

Krajowa inflacja w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,982 (spadek o 4pb), obligacji 5- letnich nie zmieniły się w porównaniu do poziomu sprzed dwóch tygodni i wyniosły 2,863, a obligacji 10-letnich zwiększyły się do poziomu 3,414 (wzrost o 1pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu na polskim rynku długu utrzymywały się niskie obroty, co wynikało z okresu świ?tecznego oraz niepewności zwi?zanej z niedzielnymi wyborami prezydenckimi we Francji. Niższa aktywność inwestorów sprzyjała relatywnej stabilizacji cen polskich obligacji. Najważniejszym wydarzeniem dla polskiego rynku długu była czwartkowa publikacja lepszych od oczekiwań krajowych danych o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, które oddziaływały w kierunku wzrostu rentowności polskich obligacji. Decyzja agencji S&P o utrzymaniu dotychczasowego ratingu Polski i jego stabilnej perspektywy została ogłoszona po zamknięciu polskiego rynku, w efekcie nie miała ona wpływu na ceny długu.

W naszej ocenie oficjalne wyniki wyborów Prezydenckich we Francji, zgodnie z którymi w II turze zmierz? się M. Le Pen oraz E. Macron s? pozytywne dla cen polskiego rynku długu. Ograniczony wpływ na ceny polskich obligacji będzie miała ogłoszona w ubiegły pi?tek decyzja agencji S&P o utrzymaniu dotychczasowego ratingu Polski i jego stabilnej perspektywy. Oczekujemy, że w tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie zaplanowana na pi?tek publikacja wstępnego szacunku inflacji w Polsce. Uważamy, że będzie ona niższa od oczekiwań rynku, co będzie lekko pozytywne dla cen polskiego długu. W czwartek podczas konferencji prasowej po posiedzeniu ECB oczekujemy podwyższonej zmienności rentowności polskich obligacji. Zagregowany wpływ danych z USA (wstępny szacunek PKB, sprzedaż nowych domów, wstępne zamówienia na dobra trwałe oraz indeks zaufania konsumentów Conference Board) na polski rynek długu będzie naszym zdaniem ograniczony. Uważamy, że neutralne dla cen polskich obligacji będ? także publikacje wstępnej inflacji w strefie euro oraz indeksu Ifo w Niemczech.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!