Analizy i badania

Konferencja po posiedzeniu RPP w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich wzrosły do poziomu 1,543 (wzrost o 7pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,384 (wzrost o 6pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,161 (wzrost o 5pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu największy wpływ na rentowności polskich obligacji miała poniedziałkowa wypowiedź agencji ratingowej Moody`s, zgodnie z któr? wprowadzenie podatku bankowego negatywnie wpłynie na dochodowość oraz ratingi polskich instytucji kredytowych. W rezultacie na wtorkowym otwarciu doszło do silnego wzrostu rentowności polskich obligacji na całej długości krzywej dochodowości. Wzrost ryzyka kredytowego w Polsce znalazł również odzwierciedlenie w poszerzeniu spreadu pomiędzy rentownościami 5-letnich polskich obligacji i stawk? 5-letniej transakcji IRS. W pozostałych dniach mieliśmy do czynienia ze stabilizacj? cen polskiego długu. W ubiegłym tygodniu miała również miejsce aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 4- i 10-letnich terminach zapadalności za ł?cznie 8,1 mld zł przy popycie równym 11,9 mld zł. Aukcja nie miała istotnego wpływu na rentowności polskich obligacji.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie konferencja po posiedzeniu RPP. Uważamy, że będzie miała ona mniej jastrzębi wydźwięk od oczekiwań rynkowych, może to oddziaływać w kierunku wzrostu rentowności polskich obligacji. Sumaryczny wpływ danych z USA (zatrudnienie poza rolnictwem oraz indeksy ISM w przetwórstwie i poza przetwórstwem) na ceny polskiego długu będzie w naszej ocenie ograniczony.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!